כללית שלי
חטיבה כירורגית

מרפאה לנפגעי תאונות עבודה

רופאה במרפאה

בקיצור

1.

המרפאה לנפגעי תאונות עבודה פועלת במסגרת המחלקה והמרפאה האורתופדיות.

2.

במרפאה מטופלים נפגעי תאונות עבודה מבוטחי הכללית המופנים מחדר המיון, ממרפאות הקהילה או באמצעות רופאים אחרים.

3.

למרפאה מופנים גם נפגעי תאונות עבודה תושבי השטחים ועובדים זרים, נפגעים המבוטחים בקופות אחרות מטופלים במסגרות אחרות.

המרפאה פועלת במסגרת המרפאה האורתופדית:

 • ייעוץ, בירור, אבחון, טפול ומעקב מקצועי

 • המלצות לאי־כושר עבודה

 • מתן הסבר בנושא נהלים הקשורים לפגיעה

 • המלצות לאישור החזרי הוצאות הקשורות לפגיעה על־פי הנוהל והקריטריונים הידועים ועל־פי סל הבריאות

במידת הצורך ולפי סוג הפגיעה, מתבצעים יעוצים עם רופאים ועם גורמים אחרים.
בתום הביקור מקבל המטופל סיכום מפורט.

 

הצוות הרפואי

 • ד"ר דפנה אלקלעי

אופן הפנייה

 • יש להגיע עם התחייבות כספית והפנייה רפואית מחדר מיון או מרופא מטפל אחר – בדרך כלל רופא המשפחה
 • חשוב להביא כל מסמך או חומר הקשורים לפגיעה בעבודה שיכולים לסייע בטיפול:
  • מכתב שחרור מהמיון או מאשפוז
  • חוות דעת של מומחים אחרים
  • מידע על עבר רפואי רלוונטי
  • צילומי רנטגן ופיענוח של בדיקות אולטרה-סאונד CT, MRI ,EMG ומיפוי עצמות.