כללית שלי
מרכז סבן לרפואת ילדים

קידום רפואת ילדים בנגב - עם הפנים לעתיד

בקיצור

1.

הסיפור של חטיבת ילדים כרוך בד־בבד עם סיפורו של הנגב. החטיבה ממשיכה להביט לעבר העתיד ולהצעיד קדימה את רפואת הילדים בנגב בעשייה רבה ומתמדת במגוון תחומים:

2.

1. קידום בריאות באוכלוסייה המקומית המגוונת 2. הטמעת ערכי בטיחות למניעת תאונות של ילדים בבית ובדרכים 3. יעוץ גנטי לצמצום מומים מולדים בנישואי קרובים 4. חינוך לתזונה נכונה ולמניעת התנהגויות מסכנות כמו שימוש בסמים, באלכוהול ועישון.

3.

כל זאת ועוד, ביחד עם המשך הפעילות האקדמית ומחקרים מובילים בתחומים שונים כדי ללמוד על דרכי קידום הרפואה בכלל וקידום רפואת הילדים בנגב בפרט.

חטיבת הילדים היא מרכז שניוני ושלישוני המעניק לאוכלוסיית ילדי הנגב הגדלה בהתמדה, רפואת חירום ואשפוז ושירותים אמבולטוריים. על־פי תחזיות ממלכתיות, מספרה של האוכלוסייה הצעירה של ילדי הנגב עתיד לצמוח באחוזים רבים, עקב המעבר הצפוי של בסיסי הצבא לאזור הדרום ואיתם משפחות אנשי הצבא ולאור השיעור הגבוה של הגידול הטבעי של אוכלוסיית הדרום.

זוהי תחזית משמעותית מאד לחטיבת הילדים שנדרשת להיערך להרחבת שירותיה כדי לתת מענה לצרכים העתידיים. החטיבה מתעתדת להקים מרכז רפואי רב־מקצועי אשר יאפשר להשלים את תתי־ההתמחויות ברפואת ילדים תחת קורת גג החטיבה ולהרחיב ולפתח תחומים רפואיים חיוניים החסרים כיום בנגב. דוגמא חשובה לכך הוא הטיפול בהפרעות אכילה בבני נוער - כיום אין בנגב שירות אמבולטורי ואשפוזי המאפשר מעקב אחר מאות בני הנוער בנגב הסובלים מבעיה קשה זו.

האגף האמבולטורי החדש יאפשר פיתוח שירותים חסרים, קידום שירותים קיימים והרחבתם ובניית משכן מרווח ומתקדם לרווחת ילדי הנגב.

משאבים רבים גויסו להמשך תנופת הפיתוח: כספי המרכז הרפואי, כספי ממשלה ותרומת של נדיבים הרואים לנגד עיניהם את רעיון פיתוח רפואת הילדים בנגב כחלק מהגשמת החזון הציוני גם בעידן הנוכחי.

בחטיבת הילדים מאמינים כי באמצעות התגייסותם של ידידים נוספים בתרומה להגשמת החזון, יוקם מרכז אמבולטורי לילדים שיהיה מהמתקדמים ומהמובילים במזרח התיכון כולו לרווחת ילדי הנגב.

פעילות אקדמית ומחקרים