כללית שלי
חטיבת מיילדות וגניקולוגיה

מיון וקבלת היולדות

 • מתבצע בדלפקים במשרד מיון יולדות, בקומת הכניסה

  • מסלול שאינו דחוף

   • היולדת מקבלת מספר תור

   • המטופלת במסלול זה, ממתינה מחוץ לדלת הכניסה למיון (בלובי)

   • היא נקראת בתורה לבדיקת המיילדתבמערכת קריאה ועל גבי מסך

   • בשלב הבא היא נקראת  לבדיקת רופא שוב על פי קריאה

   • תיתכן המתנה ממושכת במסלול זה וחשוב להיאזר בסבלנות עד לקריאת התור בכריזה.

  • מסלול דחוף

   • רופא בודק את היולדת  ומבצע בדיקת בדיקות כגון: מוניטור ואולטרה-סאונד

   • היולדת נבדקת באחד מחדרי הבדיקות האישיים

   • חדר הבדיקה מיועד ליולדת ולמלווה ומאפשר להם פרטיות

   • בכל חדר יש שירותים ומקלחת צמודים. המיילדת

   • בתום ביצוע הערכה של מצב היולדת בשני המסלולים, הרופא ממליץ על שחרור הביתה או על מסגרת להמשך טיפול:

   • העברה לאשפוז במסגרת היחידות להריון בסיכון גבוה במחלקות נשים א' או נשים ב'

   • השהייה במיון יולדות להמשך ברור וטיפול

   • העברת  לחדר לידה.