חטיבת מיילדות וגניקולוגיה

להיניק ולהעניק

קידום ההנקה בסורוקה

הדרכה להנקה

בקיצור

1.

הנקת התינוק בשעתיים הראשונות שלאחר הלידה, היא בעלת השפעה מכרעת על ביסוס וקידום ההנקה בהמשך ועל יצירת קשר אם-תינוק (Bonding). צוות המיילדות בחדר הלידה, מעודד את ההנקה בשעתיים הראשונות שלאחר הלידה.

2.

בסורוקה נקבעה מדיניות כוללת וקבועה לקידום ההנקה.

3.

לפני הלידה ואחריה, המיילדות מיידעות ומדריכות את היולדות בנושא ההנקה, והיולדות ממשיכות לקבל הדרכה בנושא ההנקה בזמן האשפוז במחלקות היולדות.