חטיבת מיילדות וגניקולוגיה

להיניק ולהעניק

קידום ההנקה בסורוקה

הדרכה להנקה
  • בסורוקה נקבעה מדיניות כוללת וקבועה לקידום ההנקה

  • הנקת התינוק בשעתיים הראשונות שלאחר הלידה, היא בעלת השפעה מכרעת על ביסוס וקידום ההנקה בהמשך ועל יצירת קשר אם-תינוק (Bonding). צוות המיילדות בחדר הלידה, מעודד את ההנקה בשעתיים הראשונות שלאחר הלידה

  • לפני הלידה ואחריה, המיילדות מיידעות  ומדריכות את היולדות בנושא ההנקה

  • היולדות ממשיכות לקבל הדרכה בנושא ההנקה  בזמן האשפוז במחלקות היולדות.

קישורים למידע נוסף על הנקה