כללית שלי
חטיבה פנימית

מחלקה נוירולוגית - מעבדת EMG

במעבדת ElectroMyoGraphy - EMG, הפועלת במסגרת המחלקה הנוירולוגית, בודקים את פעילות העצבים ההיקפיים, השרירים והחיבור הנוירו־מוסקולרי (עצבי־שרירי).
בדיקת ההולכה העצבית נערכת בעזרת אלקטרודות שטח המונחות על פני העור, ומודדים את המענים החשמליים לגירוי חשמלי של העצבים.
בדיקת השרירים נעשית באמצעות אלקטרודות מחט המוחדרות אל בין סיבי השריר.
בדיקת החיבור עצב־שריר מבוצעת באמצעות אלקטרודות שטח או מחט בהתאם להחלטת הרופא הבודק.
בדיקה זו היא כלי עזר חשוב באבחון מחלות שריר, ניוון שרירים, מחלות עצב ופגיעות בעקבות חבלה בעמוד השדרה או בגפיים. הבדיקה אףמשמשת להערכת ההתקדמות בהחלמה מצורות מסוימות של שיתוק.​

מסגרות בחטיבה פנימית