כללית שלי
אקדמיה ומחקר

מהן זכויותיו של מטופל המשתתף במחקר רפואי?

 • ההחלטה על השתתפות במחקר היא של המטופל בלבד. אף אחד לא יכול להחליט במקומו. יחד עם זאת ניתן להתייעץ עם הרופא המטפל ו/או בני המשפחה

 • זכותו של המשתתף לסרב להשתתף במחקר או להפסיק את השתתפותו בכל שלב, ואם החליט להפסיק את השתתפותו, לא יפגעו זכויותיו הרפואית עקב כך

 • תכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים וסודיות המידע שנאסף

 • שם המטופל ופרטיו האישיים יישארו חסויים אולם לא בפני יוזם המחקר, ועדת הלסינקי גוף המבקר ומשרד הבריאות

 • ניתן להפסיק השתתפות במחקר:

  • אם המטופל חפץ בכך

  • אם הצוות הרפואי הגיע למסקנה שזה לטובתו

  • אם המטופל אינו ממלא אחר הוראות המחקר וצוות המחקר

  • אם המחקר הופסק

 • בכל שלב, יעדכן צוות המחקר את המטופל לגבי מידע חדש הקשור במחקר

 • מידע למטופל המשתתף במחקר רפואי בסורוקה

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה