כללית שלי
אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - אתרי רישום מחקרים – MOH ו-NIH


בפברואר 2017, הקים  משרד הבריאות את אתר ה-MOH. באתר מאגר בשפה העברית של מחקרים קליניים המבוצעים בישראל.

כתנאי לקבלת אישור לביצוע המחקר, נדרשים החוקרים לרשום את מחקרם במאגר ה-MOH, והאתר כולל את כל המחקרים בתכשירים רפואיים (לרבות תרפיות מתקדמות) ובמכשור רפואי המבוצעים בישראל.

בנוסף למאגר ה-MOH, קיים במכוני הבריאות הלאומיים של ארה"ב מאגר ה-NIH שהוא מאגר בין-לאומי למחקרים - ClinicalTrials.gov

באתר ה-MOH של משרד הבריאות, יש קישור קבוע לאתר הרישום של ה-NIH ובו רשימה הכוללת את מרבית המחקרים המבוצעים בישראל שבהם מבוצעת התערבות (באנגלית). 

באתר הרישום של ה-NIH ניתן לאתר מידע על מחקרים המתבצעים במקומות שונים בעולם.

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה