כללית שלי
אקדמיה ומחקר

יצירת קשר

יו"ר ועדת הלסינקי 
054-2441225
 Eitan_l@clalit.org.il
מנהלת היחידה לניהול מחקרים ויו"ר גוף הבקרה
08-6403772
naomiam@clalit.org.il 

רכזת הוועדה
08-6244543
IlanaDa@clalit.org.il  

רכזת כספים
 052-5163274

 ayeletpu@clalit.org.il

מזכירות
טלפון 08-6244571, פקס 08-6364039.

זמני קבלת קהל ומענה בטלפון

בימים א' - ד', בשעות 9:30 - 12:00
בימי ב'  בשעות 14:00 - 15:00

במקרים דחופים ולתאום פגישה - נא לפנות בדוא"ל

מיקום

במתחם מיון נשים הישן, בקומת קרקע. במפה: בניין 51​ באזור 5 - כתום

היחידה לניהול מחקרים ווועדת הלסינקי

טיפול בהיבטים המנהליים והאתיים של ביצוע מחקר קליני במרכז הרפואי ובתהליך מקבלת הבקשה, אישור ועדת הלסינקי, בקרה על קיום תקין של המחקר ועד לסיומו.

בקיצור

1.

היחידה לניהול מחקרים עוסקת בצדדים האתיים והמנהליים של המחקר במרכז הרפואי – מקבלת בקשות לאישור מחקר, אישור ועדת הלסינקי, בקרה על קיום תקין של המחקר ועד לסיום המחקר.

2.

היחידה לניהול מחקרים עוסקת בדרישות החוקיות, האתיות והמנהליות הנוגעות לניסויים בבני־אדם

3.

היחידה פועלת בממשקי עבודה עם גורמים כגון: חוקרים, מתאמות מחקר, השירות לבקרת מחקרים, חברות מסחריות, הנהלת סורוקה, ההנהלה הראשית ומשרד הבריאות. ביחידה מרוכזות הפעילויות הבאות:

צוות היחידה

 • מנהלת היחידה לניהול מחקרים ויו"ר גוף הבקרה:

  נעמי עמיחי
 • רכזת הוועדה:

  אילנה זהבי
 • בקרת מחקרים:

  יוליה גרינשפון

ועדת הלסינקי

   • על־פי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות, חובה על כל החוקרים לרשום את הניסויים הקליניים לפני תחילתם במאגר הניסויים של ה־MOH

   • הרישום במאגר, לפני הכללת המשתתף הראשון בניסוי, מהווה תנאי להנפקת אישור ולפרסום תוצאות הניסוי בעיתונים מדעיים.

 

 

     • נספח להגשה 2019

     • טופס איסוף נתוני מחקר
      אופן ההגשה:

      1. במידת הצורך (בד"כ מחקר database ) החוקר ימלא את טופס איסוף נתוני מחקר, כדי שצוות הפיתוח האחראי לשליפת הנתונים במחשוב, ידע אילו נתונים נדרשים למחקר. איש  מצוות הפיתוח יחתום על הבקשה כשניתן להתמימה (אנונימיזציה) והיא תקינה.

      2. החוקר יעביר לאישור ממונה הגנת המידע, את טופס איסוף נתוני המחקר החתום יחד עם הנספח להגשה למחקר.

      לידיעתכם: לכל מחקר נדרש  נספח להגשה חתום על ידי הממונה להגנת המידע.

      3.      הטפסים החתומים במלואם יישמרו בתיק המחקר שבידי החוקר, יועלו לתוכנת מטרות ויוגשו  (בנייר) יחד עם שאר מסמכי המחקר לדיון הוועדה .


     •  

     • בקשה לאחסון תרופות במחלקה

     • טפסים בתוכנת מטרות:

 

      • נספח 12 - יש להדגיש אם נדרשים שינויים במחקר פעיל

      • נספח 13 - לדיווח על אירוע חמור/מוות (SAE) שהתרחש במרכזנו. יש להגיש תוך 48 שעות

      • בקשה להארכת מחקר - על החוקר הראשי להגיש את הטופס שלושה חודשים לפני פקיעת מועד התוקף

      • דיווח על הפסקה או על סיום מחקר - יש להגיש לוועדה עם סיום המחקר.

 

 

 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה