כללית שלי
אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - מועדי ישיבות

הוועדה מתכנסת בדרך-כלל אחת לחודש - ביום חמישי הראשון בכל חודש.בישיבות נדונות בקשות אשר מתקבלות במשרד הוועדה עד לשבועיים לפני מועד הישיבה ולאחר שרכזת הוועדה בדקה שמולאו כל הדרישות והבקשה תקינה.

ישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2018

(יתכנו שינויים - נא להתעדכן במשרד) ​

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​4/1/1821/12/17​ינואר 2018
פברואר​1/2/1818/1/18​פברואר 2018
מרץ​1/3/18​22/2/18 ​מרץ 2018
אפריל​5/4/18​22/3/18​אפריל 2018
מאי​3/5/18​19/4/18​מאי 2018
יוני​7/6/18​24/5/18​יוני 2018
יולי​5/7/18​21/6/18​יולי 2018
אוגוסט​2/8/18​19/7/18​

אוגוסט 2018​

ספטמבר6/9/18​23/8/18​ספטמבר 2018
אוקטובר​4/10/18​20/9/18אוקטובר 2018​​
נובמבר​1/11/18​18/10/18​נובמבר 2018​
דצמבר​6/12/18​22/11/18דצמבר 2018
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 

ישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2019

(יתכנו שינויים - נא להתעדכן במשרד) ​

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​3/1/1920/12/18​
פברואר​7/2/1924/1/19​
מרץ​7/3/19​21/2/19 ​
אפריל​4/4/19​21/3/19​
מאי​2/5/19​18/4/19​
יוני​6/6/19​23/5/19​
יולי​4/7/19​20/6/19​
אוגוסט​1/8/19​25/7/19​

ספטמבר5/9/19​22/8/19​
אוקטובר​26/9/19​12/9/19​​
נובמבר​7/11/19​24/10/19​
דצמבר​5/12/19​21/11/19
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​


ישיבות הוועדה ורשימות החברים שהשתתפו בשנים הקודמות 


 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה