כללית שלי
אקדמיה ומחקר

הליכים קליניים נאותים - GCP Good Clinical Practice

נהלי עבודה ומתודולוגיה מיועדים להבטיח את שלומם וזכויותיהם של המשתתפים בניסוי, את איכות הניסוי ויעילותו.
ההליכים מגדירים סטנדרט לתכנון, לניהול, לביצוע, לניטור, לבקרה, לתיעוד ולניתוח הנתונים ולדיווח על אודות הניסוי הרפואי. הדיווח מבטיח שהנתונים המדווחים ותוצאות הניסוי הם מהימנים ומדויקים וששלומם, בטיחותם, זכויותיהם וסודיותם של המשתתפים בניסוי נשמרה.
עקרונות הצהרת הלסינקי וה־GCP מפורטים בנוהל של ה־ International Committee for Harmonization: ICH E6 GCP Guidelines.
עד יוני 2018, הוכשרו  כ-1000 מחוקרי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בניהול מחקר תקין־GCP.
תהליך ההדרכה וההכשרה פעיל ויעיל ומידי שנה כ־100 אנשי צוות נוספים מסיימים בהצלחה את הכשרתם לניהול מחקר תקין.

למידע למטופל המשתתף במחקר רפואי בסורוקה

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה