כללית שלי
אקדמיה ומחקר

האם המחקר קיבל את כל האישורים הדרושים?

מחקר רפואי מאושר לביצוע הוא מחקר שמנהל המרכז הרפואי אישר. באישור מנהל המוסד הרפואי (טופס 7) מצוין שם החוקר, שם המחקר ותוקף האישור.
כמו־כן בטופס ההסכמה מדעת מציינים את שם המחקר המאושר ואת שם החוקר שקיבל ממנהל המוסד הרפואי אישור לביצוע המחקר.

מידע למטופל המשתתף במחקר רפואי בסורוקה

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה