כללית שלי
אקדמיה ומחקר

יצירת קשר

יו"ר ועדת הלסינקי
08-6403070
ReliH@clalit.org.il  

מנהלת היחידה לניהול מחקרים ויו"ר גוף הבקרה
08-6403772
naomiam@clalit.org.il 

רכזת הוועדה
08-6244543
IlanaDa@clalit.org.il  

רכזת כספים
 08-6244215
juliagri@clalit.org.il  

מזכירות
טלפון 08-6244571, פקס 08-6768760.

זמני קבלת קהל ומענה בטלפון

בימים א', ג' ו-ד', בשעות 8:30 - 13:00, 14:30 - 16:00
בימים ב' ו-ה', בשעות 8:30 - 13:00 
במקרים דחופים ולתאום פגישה - נא לפנות בדוא"ל

מיקום

במתחם מיון נשים הישן, בקומת קרקע. במפה: בניין 51​ באזור 5 - כתום

היחידה לניהול מחקרים ווועדת הלסינקי

טיפול בהיבטים המנהליים והאתיים של ביצוע מחקר קליני במרכז הרפואי ובתהליך מקבלת הבקשה, אישור ועדת הלסינקי, בקרה על קיום תקין של המחקר ועד לסיומו.

בקיצור

1.

היחידה לניהול מחקרים עוסקת בצדדים האתיים והמנהליים של המחקר במרכז הרפואי – מקבלת בקשות לאישור מחקר, אישור ועדת הלסינקי, בקרה על קיום תקין של המחקר ועד לסיום המחקר.

2.

היחידה לניהול מחקרים עוסקת בדרישות החוקיות, האתיות והמנהליות הנוגעות לניסויים בבני־אדם

3.

היחידה פועלת בממשקי עבודה עם גורמים כגון: חוקרים, מתאמות מחקר, השירות לבקרת מחקרים, חברות מסחריות, הנהלת סורוקה, ההנהלה הראשית ומשרד הבריאות. ביחידה מרוכזות הפעילויות הבאות:

צוות היחידה

 • מנהלת היחידה לניהול מחקרים ויו"ר גוף הבקרה:

  נעמי עמיחי
 • רכזת הוועדה:

  אילנה זהבי
 • רכזת כספים:

  יוליה גרינשפון

ועדת הלסינקי

   • על־פי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות, חובה על כל החוקרים לרשום את הניסויים הקליניים לפני תחילתם במאגר הניסויים של ה־MOH

   • הרישום במאגר, לפני הכללת המשתתף הראשון בניסוי, מהווה תנאי להנפקת אישור ולפרסום תוצאות הניסוי בעיתונים מדעיים.

 

 

 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה