כללית שלי
אקדמיה ומחקר

ישיבות הוועדה בשנים קודמות

מועדי ישיבות של ועדת הלסינקי בשנים קודמות ורשימות של חברי הוועדה שהשתתפו

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​5/1/1722/12/16​ינואר 2017​
פברואר​2/2/1719/1/17​פברואר 2017
מרץ​2/3/17​16/2/17 ​מרץ 2017​
אפריל​28/3/17​14/3/17​אפריל 2017​
מאי​4/5/17​20/4/17​מאי 2017​
יוני​1/6/17​18/5/17​יוני 2017​​
יולי​6/7/17​22/6/17​יולי 2017
אוגוסט​3/8/17​20/7/17​

אוגוסט 2017

ספטמבר7/9/17​24/8/17​

ספטמבר 2017​​

אוקטובר​5/10/17​21/9/17אוקטובר 2017​​​​
נובמבר​2/11/17​19/10/17​נובמבר 2017​​​
דצמבר​7/12/17​23/11/17דצמבר 2017​​​
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​7/1/1624/12/15​ינואר 2016
פברואר​4/2/1621/1/16​פברואר 2016​
מרץ​3/3/16​18/2/16 ​מרץ 2016​
אפריל​7/4/16​24/3/16​אפריל 2016​
מאי​5/5/16​21/4/16​מאי 2016
יוני​2/6/16​19/5/16​יוני 2016​​
יולי​7/7/16​23/6/16​יולי 2016​
אוגוסט​4/8/16​21/7/16​אוגוסט 2016​
ספטמבר1/9/16​18/8/16​ספט' 2016​​
אוקטובר​6/10/16​22/9/16אוק' 2016​​
נובמבר​3/11/16​20/10/16​נוב' 2016
דצמבר​1/12/16​17/11/16דצמבר 2016​
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 ​