אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - מועדי ישיבות

הוועדה מתכנסת בדרך-כלל אחת לחודש - ביום חמישי הראשון בכל חודש.בישיבות נדונות בקשות אשר מתקבלות במשרד הוועדה עד לשבועיים לפני מועד הישיבה ולאחר שרכזת הוועדה בדקה שמולאו כל הדרישות והבקשה תקינה.

הישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2017

(יתכנו שינויים - נא להתעדכן במשרד)  

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​5/1/1722/12/16​ינואר 2017​
פברואר​2/2/1719/1/17​פברואר 2017
מרץ​2/3/17​16/2/17 ​מרץ 2017​
אפריל​28/3/17​14/3/17​אפריל 2017​
מאי​4/5/17​20/4/17​מאי 2017​
יוני​1/6/17​18/5/17​יוני 2017​​
יולי​6/7/17​22/6/17​יולי 2017
אוגוסט​3/8/17​20/7/17​

אוגוסט 2017

ספטמבר7/9/17​24/8/17​

ספטמבר 2017​​

אוקטובר​5/10/17​21/9/17​​
נובמבר​2/11/17​19/10/17​
דצמבר​7/12/17​23/11/17
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 

הישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2018

(יתכנו שינויים - נא להתעדכן במשרד) ​

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​4/1/1821/12/17​
פברואר​1/2/1818/1/18​
מרץ​1/3/18​22/2/18 ​
אפריל​5/4/18​22/3/18​
מאי​3/5/18​19/4/18​
יוני​7/6/18​24/5/18​
יולי​5/7/18​21/6/18​
אוגוסט​2/8/18​19/7/18​

ספטמבר6/9/18​23/8/18​
אוקטובר​4/10/18​20/9/18​​
נובמבר​1/11/18​18/10/18​
דצמבר​6/12/18​22/11/18
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​


ישיבות הוועדה ורשימות החברים שהשתתפו בשנים הקודמות 


 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה