אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - מועדי ישיבות

הוועדה מתכנסת בדרך-כלל אחת לחודש - ביום חמישי הראשון בכל חודש.בישיבות נדונות בקשות אשר מתקבלות במשרד הוועדה עד לשבועיים לפני מועד הישיבה ולאחר שרכזת הוועדה בדקה שמולאו כל הדרישות והבקשה תקינה.

הישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2018

(יתכנו שינויים - נא להתעדכן במשרד) ​

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​4/1/1821/12/17​ינואר 2018
פברואר​1/2/1818/1/18​פברואר 2018
מרץ​1/3/18​22/2/18 ​
אפריל​5/4/18​22/3/18​
מאי​3/5/18​19/4/18​
יוני​7/6/18​24/5/18​
יולי​5/7/18​21/6/18​
אוגוסט​2/8/18​19/7/18​

ספטמבר6/9/18​23/8/18​
אוקטובר​4/10/18​20/9/18​​
נובמבר​1/11/18​18/10/18​
דצמבר​6/12/18​22/11/18
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​


ישיבות הוועדה ורשימות החברים שהשתתפו בשנים הקודמות 


 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה