אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - הנחיות להגשת בקשה לוועדת הלסינקי לחוקרי המרכז לבריאות הנפש

  • הגשת בקשה לוועדת הלסינקי לאישור ניסוי רפואי בני־אדם תעשה רק על־ידי רופא מורשה (M.D) או על־ידי רופא שיניים מורשה (DMD)

  • מספר עותקים להגשה לניסוי רפואי בני־אדם הוא 14 עותקים - 4 עותקים מלאים ועוד 10 עותקים חלקיים הכוללים את טופס הבקשה לאישור הניסוי (טופס 1), טופס ההסכמה וכל מסמך אחר שנמסר למטופל במחקר.
    הגשת בקשה לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני־אדם תתבצע על־ידי חוקר בעל תואר שני לפחות (אם אינו MD או DMD). יש להגיש לתת־ועדה חמישה עותקים

  • כאשר הבקשה לאישור ניסוי היא ביוזמת חברה מסחרית יש צורך בתשלום דמי שרות וטיפול בבקשה (לתשומת־לב: אין הוועדה מתחיבת לאשר את הבקשה)

  • דמי שרות וטיפול ייגבו מראש (פרטים בסעיף דרישת תשלום המצורף

חבילות הגשה המיועדות למי שאינו מגיש באמצעות תוכנת מטרות.

נא להוריד את הטפסים הדרושים מאתר משרד הבריאות: קישור  (יש למלא את הטפסים בהדפסה בלבד).

לתשומת לב:


רישום באתר NIH

קיימת דרישת רישום ניסויים קליניים מבוקרים פרוספקטיבים באתר ה-NIH
חוזר המנהל של משרד הבריאות

נוהל הגשת שינויים ודיווחים במחקר רפואי

את הטפסים הרלוונטיים, יש להוריד בהתאם לחבילת ההגשה של המחקר הנתון, למלא אותם בהדפסה ולהגיש עותק חתום אחד. קישור.

 

נוהלי הגשת בקשה להארכת תוקף / סיום מחקר

(יש למלא את הטפסים בהדפסה בלבד)

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה