כללית שלי
אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - הנחיות להגשת בקשה לוועדת הלסינקי

בהתאם להחלטת הנהלת שרותי בריאות כללית, החל מחודש אפריל 2011, יש להגיש ולנהל את כלל המחקרים באמצעות תוכנת "מטרות-הלסינקי"

לשם הגדרת משתמש במערכת יש לפנות למוקד תמיכה ביחידת מחשוב - בטלפון פנימי 777 או במייל MokedHelpDesk@clalit.org.il.

לתשומת לב:

  • לכל הגשה יש לצרף נספח להגשה 2019.

  • במהלך המחקר לא יישלחו המסמכים החתומים לחוקרים אלא יתויקו תחת מסמכי המחקר בתוכנת מטרות

  • הגשת בקשה לוועדת הלסינקי לאישור ניסוי רפואי בני־אדם תעשה רק על־ידי רופא מורשה (M.D) או על־ידי רופא שיניים מורשה (DMD). את הבקשה יש להגיש לוועדת הלסינקי בארבעה־עשר עותקים:
    ארבעה עותקים מלאים ועשרה עותקים חלקיים של טפסי הגשה (טופס אחד, טופס שתיים וכל מסמך אחר שנמסר למשתתף

  • הגשת בקשה לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני־אדם תתבצע על־ידי חוקר בעל תואר שני לפחות (אם אינו MD או DMD). יש להגיש לתת־ועדה חמישה עותקים.

  • כאשר הבקשה לאישור ניסוי היא ביוזמת חברה מסחרית יש צורך בתשלום דמי שרות וטיפול בבקשה (לתשומת־לב: אין הוועדה מתחיבת לאשר את הבקשה)

  • דמי שרות וטיפול בהצעת מחקר שבו היוזם הוא חברה מסחרית (התשלום נגבה מראש)

רישום באתר MOH


סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה