אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי - הנחיות לחוקרי סורוקה להגשת בקשה לוועדת הלסינקי

בהתאם להחלטת הנהלת שרותי בריאות כללית, החל מחודש אפריל 2011, יש להגיש ולנהל את כלל המחקרים באמצעות תוכנת "מטרות-הלסינקי"

לשם הגדרת משתמש במערכת יש לפנות למוקד תמיכה ביחידת מחשוב - בטלפון פנימי 777 או במייל MokedHelpDesk@clalit.org.il.
קישור לתוכנת מטרות (רק ממחשבי בית חולים סורוקה). 

לתשומת לב:

 • לכל הגשה יש לצרף נספח להגשה.

 • במהלך המחקר לא יישלחו המסמכים החתומים לחוקרים אלא יתויקו תחת מסמכי המחקר בתוכנת מטרות

 • הגשת בקשה לוועדת הלסינקי לאישור ניסוי רפואי בני־אדם תעשה רק על־ידי רופא מורשה (M.D) או על־ידי רופא שיניים מורשה (DMD). את הבקשה יש להגיש לוועדת הלסינקי בארבעה־עשר עותקים:
  ארבעה עותקים מלאים ועשרה עותקים חלקיים של טפסי הגשה (טופס אחד, טופס שתיים וכל מסמך אחר שנמסר למשתתף

 • הגשת בקשה לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני־אדם תתבצע על־ידי חוקר בעל תואר שני לפחות (אם אינו MD או DMD). יש להגיש לתת־ועדה חמישה עותקים.

 • כאשר הבקשה לאישור ניסוי היא ביוזמת חברה מסחרית יש צורך בתשלום דמי שרות וטיפול בבקשה (לתשומת־לב: אין הוועדה מתחיבת לאשר את הבקשה)

 • דמי שרות וטיפול בהצעת מחקר שבו היוזם הוא חברה מסחרית (התשלום נגבה מראש)

רישום באתר NIH

 • קיימת דרישת רישום ניסויים קליניים מבוקרים פרוספקטיבים באתר ה-NIH
 • חוקרים שמחקריהם מתאימים להנחיה כפי שמפורט בחוזר המנהל של משרד הבריאות ייפנו אל מנהלת היחידה לקבלת מידע והנחיות לרישום המחקר.


נוהל הגשת שינויים, דיווחים ובקשה להארכת תוקף / סיום מחקר למחקרים שאינם מנוהלים בתוכנת מטרות (הוגשו לוועדה לפני אפריל 2011)

 • בקשה לאחסון תרופות במחלקה

 • נוהלי הגשת בקשה להארכת תוקף / סיום מחקר (יש למלא את הטפסים בהדפסה בלבד):

  • כחודשיים לפני מועד פקיעת התוקף, על החוקר הראשי להגיש בקשה להארכת המחקר

  • כאשר הבקשה להארכה היא של מחקר ביוזמת חברה מסחרית יש צורך בתשלום דמי טיפול בבקשה (אין הוועדה מתחיבת לאשר את הבקשה)

  • דמי הטיפול ייגבו מראש (פרטים בדף ניהול כספי מחקר)

  • עם סיום המחקר יש להגיש לוועדה טופס דיווח על הפסקת מחקר / סיום המחקר.

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה