כללית שלי
אקדמיה ומחקר

האם יש בקרה על מחקרים רפואיים בסורוקה?

כדי להבטיח את שלומו, את רווחתו, את כבודו ואת זכויותיו של המשתתף בניסוי, כל מחקר צריך לקבל טרום התחלתו אישור של וועדה אתית (וועדת הלסינקי) וכן אישור של הנהלת בית החולים.
כמו כן, הוקם בהנהלת שרותי בריאות כללית בסוף 2005 הגוף המבקר.
תפקיד הגוף המבקר - לבדוק מדגמית שניסויים מבוצעים בהתאם לאישור שניתן להם.
הבקר במרכז הרפואי סורוקה שהינו נציג הגוף המבקר, מבצע בקרות במחקרים המתנהלים במרכז הרפואי. בנוסף, אחת לשנה מבוצעות בקרות עמיתים בהם נציגי הגוף המבקר ואודיטור חיצוני מבצעים בקרות במחקרים המתנהלים בבית החולים. בקרות מדגמיות נערכות גם הן פעם בשנה. מבצעי הבקרה הזו הם אודיטורים חיצוניים. כל הבקרות מבוצעות בתאום עם ועדת הלסינקי והנהלת המרכז הרפואי והן מדווחות למשרד הבריאות.
בעקבות ביצוע הבקרות:

  • אומצו שיטות הדרכה והכשרה לחוקרים - ומידי שנה כ־100 אנשי צוות מסימיים בהצלחה קורס בניהול מחקר תקין

  • פותחו כלי עזר והנחיה לביצוע מחקר שבהם נעזרים החוקרים: תיקי מחקר ורשימות מחקר. עזרים אלו הוכנו על־ידי שרותי בריאות כללית לטובת כלל החוקרים

  • הוסקו ויושמו מסקנות לטובת הכלל

למידע למטופל המשתתף במחקר רפואי בסורוקה

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה