כללית שלי
אקדמיה ומחקר

מה על המטופל לשקול לפני השתתפותו במחקר?

 • על המטופל לקבל מידע מפורט עד כמה שניתן על טיב המחקר ומשכו. ניתן לקבל פרטים על המחקר מצוות המחקר ומהחוקר האחראי למחקר

 • חלק מהתשובות נמצאות בטופס ההסכמה מדעת שאותו יקבל המטופל לקרוא ולחתום לפני תחילת המחקר. הנושאים שעליהם ניתן לקבל מענה בטופס ההסכמה הם:

  • מה מטרת המחקר?

  • כמה משתתפים יוכללו במחקר?

  • מה הטיפול/ים שיקבל המטופל במחקר?

  • מה תדירות הביקורים במרכז המחקר?

  • מה תופעות הלוואי הצפויות במחקר?

  • מה התועלת הצפויה למטופל במחקר?

  • מה משך הזמן הצפוי למחקר?

  • האם המחקר יכלול אשפוז? בדיקות דם או בדיקות אחרות?

  • האם תוצאות המחקר יהיו זמינות למטופל?

  • מהם הטיפולים החלופיים, אם ישנם כאלה, למצבו?

  • האם ישלמו למטופל הוצאות נסיעה/חנייה בבית החולים?

  • מה כולל המעקב אחר המטופל במחקר?

  • כיצד ההשתתפות במחקר תשפיע על סדר היום של המטופל?

  • האם בזמן המחקר המטופל מוגבל בנטילת תרופות מסוימות? אוכל מסוים?

  • אם המטופל לא ירגיש בטוב לאן עליו לפנות?

  • האם הרופא המטפל של המטופל בקופת החולים יקבל מידע על המחקר?

  • האם המטופל יכול להפסיק את המחקר ומה יקרה אם יבקש להפסיק השתתפותו במחקר?

  למידע למטופל המשתתף במחקר רפואי בסורוקה

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה