אקדמיה ומחקר

אתר רישום מחקרים - NIH

על־פי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות מספטמבר 2005 והעדכון להנחיות מפברואר 2008 - חובה על כל החוקרים לרשום את הניסויים הקליניים לפני תחילתם במאגר הניסויים של ה־NIH

הרישום במאגר עולמי, לפני הכללת המשתתף הראשון בניסוי, מהווה תנאי לפרסום תוצאות הניסוי בעיתונים מדעיים.
על־פי הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות מספטמבר 2005 והעדכון להנחיות מפברואר 2008 - חובה על כל החוקרים לרשום את הניסויים הקליניים לפני תחילתם במאגר הניסויים של ה־NIH אילו מחקרים נדרשים לרישום באתר?
כל ניסוי רפואי המתאים לקריטריונים המפורטים בהנחיות משרד הבריאות (קישור לעיל) והמתוכנן להתבצע בישראל חייב להירשם במאגר של הניסויים הרפואיים של ה-NIH.
באתר האינטרנט של משרד הבריאות, נמצא קישור מתמיד לאתר הרישום של ה-NIH ובו רשימה הכוללת את מרבית המחקרים המבוצעים בישראל שבהם מבוצעת התערבות (המידע כתוב באנגלית).

באתר הרישום של ה-NIH ניתן לברר האם מתבצע מחקר בנושא מסוים בכל מקום בעולם.

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה