אודותינו

יצירת קשר

טלפון: 08-6403142
פקס: 08-6365482
דוא"ל:  maayanei@clalit.org.il
כתובת לפניות ולתרומות:
עמותת ידידי המרכז הרפואי סורוקה
ת.ד. 151
באר־שבע 84101

שעות פעילות

​בימי א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00

מיקום

​בניין ההנהלה, אגף מערבי. במפה: בניין 62 באזור 6 - כחול

עמותת הידידים

יושב-ראש העמותה: מר ניר גלעד, נשיא ומנכ"ל החברה לישראל ויו"ר כיל

חברי העמותה

בקיצור

1.

ניתן להביע הערכה והוקרה לסורוקה באמצעות תרומה.

2.

כל תרומה מתקבלת בברכה ומסייעת לקדם ולפתח את בית החולים לרווחת תושבי הנגב.

3.

התרומות פטורות ממס לפי תקנה מספר 46 לפקודת מס הכנסה. מספר אישור 58-013329-6.

אתר עמותת ידידי סורוקה

עמותת ידידי סורוקה הוקמה באוקטובר 1988 ועם מקימיה נמנו אנשים מרכזיים בחיי העיר והנגב, שראו בבית החולים נכס אסטרטגי למדינת ישראל בכלל ולנגב בפרט.

המטרות העיקריות של העמותה, כפי שהוגדרו בתקנונה: "תמיכה מוסרית, חברתית, ארגונית וכספית בבית החולים סורוקה, על כל שלוחותיו ומגוון פעילויותיו".

את הפעילות הציבורית הראשונה שלה, קיימה העמותה בשלהי 1988, למען מכון הלב של המרכז הרפואי, ומאז, הפך ערב ההתרמה למסורת והוא מתקיים מידי שנה.

העמותה שמה לה למטרה להעלות בקרב הציבור בישראל את המודעות למרכזיותו ולייחודו של המרכז הרפואי סורוקה:

 • בית חולים יחיד בנגב המכסה איזור של יותר 60% משטחה של מדינת ישראל

 • נכס אסטרטגי למדינת ישראל

 • בית חולים מוביל

כל חברי העמותה עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה מתוך אמונה במטרותיה וביעדיה. חברי העמותה עוסקים במשימות ואתגרים רבים ומגוונים, שנועדו להצעיד את בית החולים למתן שירות מקצועי, איכותי ומיטבי, לתושבי הנגב ולאלפי חיילי צה"ל המשרתים בדרום:

 • גיוס משאבים כספיים לרכישת ציוד, לבינוי ולקידום פרויקטים רפואיים בבית החולים, לצמצום פערים בין מרכז הארץ לבין הפריפריה ולרווחת תושבי הנגב

 • העמקת הקשר בין הקהילה בדרום לבית החולים העלאת מודעות הציבור בישראל למרכזיותו ולייחודו של המרכז הרפואי סורוקה, כנכס אסרטגי למדינת ישראל בימי מלחמה ובעיתות שלום, בית החולים היחידי וייחודי בנגב, המשתרע על 60% משטחה של מדינת ישראל, ומשרת אוכלוסייה של כמיליון תושבים ואלפי חיילי צה"ל המשרתים בדרום.

התרומות הנדיבות של קהילת באר־שבע ושל גופים עסקיים ותעשיתיים שונים, משמשות לרכישת ציוד רפואי חדש ומודרני הנחוץ למחלקות השונות של המרכז הרפואי, בהתאם לסדרי עדיפויות שקובעת הנהלת בית החולים.
בשנים האחרונות הופנתה פעילות העמותה לכמה פרוייקטים מרכזיים בסורוקה, שאפשרו רכישת ציוד רפואי מתקדם ובינוי מחלקות חדשות, שביניהם:

 

חברי העמותה

 • יושב-ראש:

  מר ניר גלעד, נשיא ומנכ"ל החברה לישראל ויו"ר כיל
 • מ''מ יו''ר העמותה:

  מר דני חן
 • מנהלת:

  גב' אורנה מיארא
 • מ''מ מנהל העמותה:

  דבורה אורןדוד שושן
 • גזברית העמותה:

  רו''ח אהובה שנרך
 • ועדת ביקורת:

  השופט (בדימוס) משה מכליסעו"ד מחמוד אבן ברירו"ח יוסי כהן
 • מנהלת חשבונות:

  חנה לוי
 • מזכירה:

  גב' שרון לוי

חברי הוועד המנהל

ניר גלעד, דני חן, אורנה מיארא, דבורה אורן, דוד שושן, אהובה שנרך, אשר רפפורט, דוד עזרא, כרמלה דביר, אהובה מרין, ד"ר יונס אבו ציאם, גדעון שני, יואל עזריה, ד"ר דרור מדמון.

חברי העמותה

ניר גלעד, דני חן, אורנה מיארא, דבורה אורן, אשר רפפורט, רו"ח אהובה שנרך, דוד שושן, השופט (בדימוס) משה מכליס, ד"ר יונס אבו סיאם, עו"ד מחמוד אבן ברי, ד"ר מרים אובנת, צביקה אלוש, סאלי אל עוברה, צילה ארד, יעקב בקימר, ענבר גוטר, פרופ' שמעון גליק, כרמלה דביר, ד"ר ניצה נוימן היימן, בתיה הנזל, גיורא טרייטל, רו"ח יוסי כהן, ד"ר אתי לוצאטו, עידו ליליאן, דרור מדמון, אהובה מרין, קרוליין סימון, יואל עזריה, עוזי רוזן, גדעון שני, פרופ' דן גרינברג, דוד עזרא, זיו אופק, פרופ' אייל שיינר, פרופ' גבי בן- נון, פרופ' גדעון סהר, עו"ד מאיר סהר ועו"ד עינב רוזנפלד.