כללית שלי
אודותינו

יצירת קשר

טלפון: 08-6403142
פקס: 08-6365449
דוא"ל: :  oritpes@clalit.org.il
כתובת לפניות ולתרומות:
עמותת ידידי המרכז הרפואי סורוקה
ת.ד. 151
באר־שבע 84101

שעות פעילות

​בימי א'-ה' בשעות 8:30 - 13:00

מיקום

​בניין ההנהלה, אגף מערבי. במפה: בניין 62 באזור 6 - כחול

עמותת ידידי סורוקה

יושב-ראש העמותה: מר יוחנן לוקר, יו"ר כיל

חברי העמותה

בקיצור

1.

ניתן להביע הערכה והוקרה לסורוקה באמצעות תרומה.

2.

כל תרומה מתקבלת בברכה ומסייעת לקדם ולפתח את בית החולים לרווחת תושבי הנגב.

3.

התרומות פטורות ממס לפי תקנה מספר 46 לפקודת מס הכנסה. מספר אישור - 58-013329-6.

היחידה לקשרי חוץ.
אתר עמותת ידידי סורוקה

 

עמותת ידידי סורוקה הוקמה באוקטובר 1988 ועם מקימיה נמנו אנשים מרכזיים בחיי העיר והנגב, שראו בבית החולים נכס אסטרטגי למדינת ישראל בכלל ולנגב בפרט.

המטרות העיקריות של העמותה, כפי שהוגדרו בתקנונה: "תמיכה מוסרית, חברתית, ארגונית וכספית בבית החולים סורוקה, על כל שלוחותיו ומגוון פעילויותיו".

את הפעילות הציבורית הראשונה שלה, קיימה העמותה בשלהי 1988, למען מכון הלב של המרכז הרפואי, ומאז, הפך ערב ההתרמה למסורת והוא מתקיים מידי שנה.

 • בית חולים יחיד בנגב המכסה איזור של יותר 60% משטחה של מדינת ישראל

 • נכס אסטרטגי למדינת ישראל

 • בית חולים מוביל

כל חברי העמותה עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה מתוך אמונה במטרותיה וביעדיה. חברי העמותה עוסקים במשימות ואתגרים רבים ומגוונים, שנועדו להצעיד את בית החולים למתן שירות מקצועי, איכותי ומיטבי, לתושבי הנגב ולאלפי חיילי צה"ל המשרתים בדרום:

 • גיוס משאבים כספיים לרכישת ציוד, לבינוי ולקידום פרויקטים רפואיים בבית החולים, לצמצום פערים בין מרכז הארץ לבין הפריפריה ולרווחת תושבי הנגב

 • העמקת הקשר בין הקהילה בדרום לבית החולים העלאת מודעות הציבור בישראל למרכזיותו ולייחודו של המרכז הרפואי סורוקה, כנכס אסרטגי למדינת ישראל בימי מלחמה ובעיתות שלום, בית החולים היחידי וייחודי בנגב, המשתרע על 60% משטחה של מדינת ישראל, ומשרת אוכלוסייה של כמיליון תושבים ואלפי חיילי צה"ל המשרתים בדרום.

התרומות הנדיבות של קהילת באר־שבע ושל גופים עסקיים ותעשיתיים שונים, משמשות לרכישת ציוד רפואי חדש ומודרני הנחוץ למחלקות השונות של המרכז הרפואי, בהתאם לסדרי עדיפויות שקובעת הנהלת בית החולים.
בשנים האחרונות הופנתה פעילות העמותה לכמה פרוייקטים מרכזיים בסורוקה, שאפשרו רכישת ציוד רפואי מתקדם ובינוי מחלקות חדשות, שביניהם:

 

חברי העמותה

 • יו"ר העמותה:

  מר יוחנן לוקר, יו"ר כיל
 • מ''מ יו''ר העמותה:

  מר דני חן
 • מנהלת:

  גב' אורנה מיארא
 • מ''מ מנהלת העמותה:

  גב' דבורה אורן
 • גזברית העמותה:

  רו''ח אהובה שנרך
 • ועדת ביקורת:

  השופט (בדימוס) משה מכליסעו"ד מחמוד אבן ברירו"ח יוסי כהןמר עוזי רוזן
 • רו"ח העמותה:

  רו"ח אבי שכטר
 • מנהלת חשבונות:

  גב' חנה לוי
 • מזכירה:

  גב' אורית פסח

יוחנן לוקר- יו"ר העמותה, דני חן - מ"מ יו"ר העמותה, אורנה מיארא, דבורה אורן - מ"מ מנהלת העמותה , דוד שושן, אהובה שנרך, אשר רפפורט, דוד עזרא, כרמלה דביר, אהובה מרין, ד"ר יונס אבו ציאם, עו"ד מחמוד אבן ברי, יואל עזריה, דרור מדמון, עו"ד עינב רוזנפלד, אתי לוצאטו, עו"ד מאיר סהר, צביקה אלוש.

יוחנן לוקר- יו"ר העמותה, דני חן, אורנה מיארא, דבורה אורן, אשר רפפורט, רו"ח אהובה שנרך, דוד שושן, השופט (בדימוס) משה מכליס,ד"ר אתי לוצאטו,  ד"ר יונס אבו סיאם, עו"ד מחמוד אבן ברי, ד"ר מרים אובנת, צביקה אלוש, סאלחאל עוברא, צילה ארד, יעקב בקימר, ענבר גוטר, פרופ' שמעון גליק, כרמלה דביר, ד"ר ניצה נוימן היימן, בתיה הנזל, גיורא טרייטל, רו"ח יוסי כהן, עידו ליליאן, דרור מדמון, אהובה מרין, קרוליין סימון, יואל עזריה, עוזי רוזן, פרופ' דן גרינברג, דוד עזרא, זיו אופק, פרופ' אייל שיינר, פרופ' גדעון סהר, עו"ד מאיר סהר ועו"ד עינב רוזנפלד, רו"ח אבי שכטר – רו"ח של העמותה.