כללית שלי
טיפולים

פורסם בראשונה: 05.12.2016

    מאת:
  • ד"ר אורית אלפיסי

תרופות

לשירותכם: רשימת תרופות פסיכיאטריות נפוצות - מידע, הוראות שימוש, תופעות לוואי

נוגדי דיכאון

Citalopram (cipramil, recital)

Escitalopram (esto, cipralex)

Fluoxetine (flutin, Prozac, prizma)

Fluvoxamine (favoxil)

Sertraline (lustral, serenade)

Paroxetine (seroxat, paxet)

Venlafaxine (Effexor, viepax, venla)

Reboxetine (edronax)

Milnacipran (ixel)

Duloxetine (Cymbalta)

Mirtazapine (moro, remeron)

Mianserin (bonserin)

Amitriptyline(elatrol, elatrolet)

Clomipramine(anafranil, anafranil sr)

Desipramine(deprexan)

Doxepine( gilex)

Imipramine (primonil)

Maprotiline( melodil)

Nortryptilin( nortylin)

Phenelzine(nardil)

Selegiline

meclobemide

Trazodone (trazodil)

Buproprion (wellbutryn, zyban)

Buspirone (sorbon)

Remotiv (st. john's wort)

Vortioxetine (brintelix)


בנזודיאזפינים

Alprazolam (Xanax)

Lorazepam (lorivan)

Vaben (oxazepam)

Diazepam (Assival, valium)

Clonazepam (clonex, rivotril)

שינה

Zopiclon (imovane, nocturnu)

Zolpidem (zodorm, stilnox, ambien cr)


מייצבים

Carbamazepine (tegretol, terril, timonil)

Valproate (depalet)

Lamotrigine (lamictal, lamogine)

lithium

נוגדי פסיכוזה

Chlorpromazine (thorazine, taroctyl, largactyl)

Zuclopentixol (clopixol, clopixol acuphase, clopixol depot)

Haloperidol (halidol, halidol decanoate)

Perphenazine (perphenan)

Clotiapine (etumine, entumin)

Fluphenazine ( modecate , fludecate)

Thioridazine (ridazine)

Sulpiride (modal)

Pimozide (oralep)

Flupenthixol (fluanxol, fluanxol deop)

Penfluridol (semap)

Risperidone ​(Risperdal, risperidex, risperdal consta)

Olanzapine (Zyprexa, zappa)

Quetiapine(Seroquel, seroquell xr)

Amisulpiride(solian)

Ziprazidone(Geodon)

Clozapine(leponex)

Paliperidone(invega, xeplion)

Aripiprazole (abilify, ariply)

Iloperidone (fanapt)

Asenapine (saphris) 

 

אנטיכולינרגיים ונגד תופעות לוואי

Biperiden (dekinet)

Trihexyphenidyl (artane)

Orphenadrine (flexin)

Tetrabenazine (xenazine)

Propranolol (deralin)


דמנציה וירידה קוגניטיבית

Donepezil (memorit, Aricept, asenta)

Memantine( memox, ebixa)
 


קשב וריכוז

Methylphenidate (Ritalin, Ritalin LA, ritalin SR, concerta)

Dextroamphetamine (Adderall)

Atomoxetine (stratera)