כללית שלי
טיפול בפניות

פורסם בראשונה: 25.01.2017

פניות הציבור

בית החולים מחויב לערוך בדיקה יסודית של כל פנייה מצד מטופלים או בני משפחה

צוות שלוותה מעמיד במרכז לא רק את מטופליו אלא גם את בני משפחותיהם.

מתוך רגישות למצבי המצוקה שלעתים נמצאים בהם בני משפחת המאושפז, אנו מנסים לתת מידע ותמיכה ככל יכולתנו. אבל, מטופל או בן משפחה של מטופל, שחש כי לא נענה או שלא טופל כראוי, רשאי לפנות לממונה על פניות הציבור ו/או להנהלת שלוותה. התלונות נבדקות ביסודיות, והפונים זוכים למענה ו/או לפתרון הבעיה שהעלו.

תלונות מטופלים

בכל מחלקה יש תיבת תלונות הנגישה למאושפזים. מנהל המחלקה אחראי לבדיקת תלונות המאושפזים, לתיעוד התלונות ולהבאת תוכן מכתבי התלונה ללשכת הנהלת בית החולים. כל מתלונן זכאי לתשובה אישית, למידע על זכויותיו ולהבהרת ציפיות.

תלונות בני משפחה

בני משפחה זכאים לפנות בכתב או בעל־פה ללשכת מנהל בית החולים. בית החולים מחויב לבדיקת הפנייה באופן יסודי, ואם יש צורך אף להקים ועדת בדיקה.
אם נמצא כי יש ממש בתלונה, הנהלת בית החולים תפעל לתיקון המעוות וליישום לקחים.

יצירת קשר - לשכת ההנהלה

טלפון: 09-7478532
פקס: 09-7406042
כתובת: ת.ד. 94 הוד השרון 45100​