גנטיקה

מחירון

מכון גנטיקה - בילינסון

 

מחירון בדיקות גנטיות פברואר 2018

   

קוד בדיקהבדיקה עלויות למבוטחי כללית "מושלם"עלויות לחברי קופ"ח כלליתעלויות לחברי קופה אחרת
60119TS טייזקסע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות ע"ח משרד הבריאות

60189

 CFע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60139 FDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות 
60186קוקייןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60203 FX

ע"ח משרד הבריאות

ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60171פנקוני80 ש"ח  508 ש"ח508 ש"ח
60184בלום80 ש"ח

328 ש"ח 

328 ש"ח
60086גושה אין השתתפות מושלם654 ש"ח654 ש"ח
60053קנווןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60110נימן פיק 80 ש"ח508 ש"ח508 ש"ח
60103 ML480 ש"ח508 ש"ח508 ש"ח 
60014אשר-1 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח264 ש"ח
60246אשר-2 (איראן)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60999אשר-3 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח220 ש"ח
60056אגירת גליקוגן 80 ש"ח508 ש"ח508 ש"ח
60190קונקסיןאין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
60150 SMAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60097 MLDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60134אטקסיה80 ש"ח508 ש"ח508 ש"ח
60051קוסטףע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60202 F.M.Fאין השתתפות מושלם654 ש"ח654 ש"ח
60008NEMALINE80 ש"ח165 ש"ח198 ש"ח
60061MSUD80 ש"ח 508 ש"ח508 ש"ח
92057MLC80 ש"ח385 ש"ח462 ש"ח
60021JOUBERT80 ש"ח297 ש"ח352 ש"ח
60022PCCA1ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60252PCCA2ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60007ICCAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60262SPG49ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60263SOL (בתוקף מ- 1.3.2017)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
72276BRCA אין השתתפות מושלם610 ש"ח610 ש"ח
60153HNPCCאין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
60247MTHFRע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60237TMC1אין השתתפות מושלם384 ש"ח384 ש"ח
60272WWSע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60270​CGH​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
60271​MC1 def​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
72299כרומוזום Y  אין השתתפות מושלם989 ש"ח989 ש"ח
60998שמירת תאים ו-DNA ממי שפיר אין השתתפות מושלם 550 ש"ח550 ש"ח
60025אבחון עובר בסיסי אין השתתפות מושלם1,671 ש"ח1,671 ש"ח
60026אבחון עובר מורכבאין השתתפות מושלם2,445 ש"ח2,445 ש"ח
92020דמי טיפול למשלוח לחו"ל אין השתתפות מושלם770 ש"ח924 ש"ח
54018​דמי משלוח וטיפול בדגימות​אין השתתפות מושלם​300 ש"ח​​300 ש"ח
72275FISH - פרוב 1 אין השתתפות מושלם1,000 ש"ח1,000 ש"ח
60248FISH - 5 פרוביםאין השתתפות מושלם1,500 ש"ח1,500 ש"ח
60146LGMD אין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
60147MD אין השתתפות מושלם1,197 ש"ח1,197 ש"ח
60261אינקטיבציה לכרומוזום X  אין השתתפות מושלם857 ש"ח857 ש"ח
60124חרשות מיטכונדריאלית אין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
60040ריצוף אמפליקון בגן (ראשון)אין השתתפות מושלם362 ש"ח362 ש"ח
60238ריצוף אמפליקון נוסף בגן אין השתתפות מושלם184 ש"ח184  ש"ח
60401ריצוף גנים 1,2 BRCAאין השתתפות מושלם4,000 ש"ח4,000 ש"ח
60206תאחיזהאין השתתפות מושלם3,711 ש"ח3,711 ש"ח
62024אבחון עובר לאחר הפסקת היריוןאין השתתפות מושלם6,595 ש"ח6,595 ש"ח
60054CPT 2אין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
60207מוטציה משפחתיתאין השתתפות מושלם508 ש"ח508 ש"ח
ריצוף הגן קונקסיןאין השתתפות מושלם760 ש"ח760 ש"ח
ייעוצים גנטייםקוד יינתן עפ"י סוג הייעוץ בעת קביעת התור
72407קריוטיפ בדם אין השתתפות מושלם1,339 ש"ח

1,339 ש"ח

72408קריוטיפ במי שפיראין השתתפות מושלם1,724 ש"ח1,724 ש"ח
60049צ'יפ גנטי CMA במי שפיראין השתתפות מושלם2,800ש"ח2,800 ש"ח
60046בדיקת הורים ל- CMA לאחר ממצא בתוצאות העובר (עלות לשני ההורים) אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60041צ'יפ גנטי CMA בדםאין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60042צ'יפ גנטי CMA לבני משפחה מדרגה 1אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
92999PGSאין השתתפות מושלם1,857 ש"ח1,857 ש"ח