כללית שלי
גנטיקה

מחירון

מכון גנטיקה - בילינסון

 

מחירון בדיקות גנטיות אוקטובר 2018

   

קוד בדיקהבדיקה עלויות למבוטחי כללית "מושלם"עלויות לחברי קופ"ח כלליתעלויות לחברי קופה אחרת
60119TS טייזקסע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות ע"ח משרד הבריאות

60189

 CFע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60139 FDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות 
60186קוקייןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60203 FX

ע"ח משרד הבריאות

ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60171פנקוני80 ש"ח  518 ש"ח518 ש"ח
60184בלום80 ש"ח

332 ש"ח 

332 ש"ח
60086גושה אין השתתפות מושלם669 ש"ח669 ש"ח
60053קנווןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60110נימן פיק 80 ש"ח518 ש"ח518 ש"ח
60103 ML480 ש"ח518 ש"ח518 ש"ח 
60014אשר-1 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח264 ש"ח
60246אשר-2 (איראן)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60999אשר-3 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח220 ש"ח
60056אגירת גליקוגן 80 ש"ח518 ש"ח518 ש"ח
60190קונקסיןאין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
60150 SMAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60097 MLDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60134אטקסיה80 ש"ח518 ש"ח518 ש"ח
60051קוסטףע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60202 F.M.Fאין השתתפות מושלם669 ש"ח669 ש"ח
60008NEMALINE80 ש"ח165 ש"ח198 ש"ח
60061MSUD80 ש"ח 518 ש"ח518 ש"ח
92057MLC80 ש"ח385 ש"ח462 ש"ח
60021JOUBERT80 ש"ח297 ש"ח352 ש"ח
60022PCCA1ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60252PCCA2ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60007ICCAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60262SPG49ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60263SOL (בתוקף מ- 1.3.2017)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
72276BRCA אין השתתפות מושלם625 ש"ח625 ש"ח
60153HNPCCאין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
60247MTHFRע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60237TMC1אין השתתפות מושלם384 ש"ח384 ש"ח
60272WWSע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60270​CGH​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
60271​MC1 def​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
72299כרומוזום Y  אין השתתפות מושלם1,012ש"ח1,012ש"ח
60998שמירת תאים ו-DNA ממי שפיר אין השתתפות מושלם 550 ש"ח550 ש"ח
60025אבחון עובר בסיסי אין השתתפות מושלם1,708 ש"ח1,708 ש"ח
60026אבחון עובר מורכבאין השתתפות מושלם2,499 ש"ח2,499 ש"ח
92020דמי טיפול למשלוח לחו"ל אין השתתפות מושלם770 ש"ח924 ש"ח
54018​דמי משלוח וטיפול בדגימות​אין השתתפות מושלם​300 ש"ח​​300 ש"ח
72275FISH - פרוב 1 אין השתתפות מושלם1,000 ש"ח1,000 ש"ח
60248FISH - 5 פרוביםאין השתתפות מושלם1,500 ש"ח1,500 ש"ח
60146LGMD אין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
60147MD אין השתתפות מושלם1,223 ש"ח1,223 ש"ח
60261אינקטיבציה לכרומוזום X  אין השתתפות מושלם857 ש"ח857 ש"ח
60124חרשות מיטכונדריאלית אין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
60040ריצוף אמפליקון בגן (ראשון)אין השתתפות מושלם369 ש"ח369 ש"ח
60238ריצוף אמפליקון נוסף בגן אין השתתפות מושלם188 ש"ח188 ש"ח
60401ריצוף גנים 1,2 BRCAאין השתתפות מושלם3,782 ש"ח3,782  ש"ח
60206תאחיזהאין השתתפות מושלם3,761 ש"ח3,761 ש"ח
62024אבחון עובר לאחר הפסקת היריוןאין השתתפות מושלם6,724 ש"ח6,724 ש"ח
60054CPT 2אין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
60207מוטציה משפחתיתאין השתתפות מושלם518 ש"ח518 ש"ח
ריצוף הגן קונקסיןאין השתתפות מושלם760 ש"ח760 ש"ח
ייעוצים גנטייםקוד יינתן עפ"י סוג הייעוץ בעת קביעת התור
72407קריוטיפ בדם אין השתתפות מושלם1,368 ש"ח

1,368 ש"ח

72408קריוטיפ במי שפיראין השתתפות מושלם1,763 ש"ח1,763 ש"ח
60049צ'יפ גנטי CMA במי שפיראין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60046בדיקת הורים ל- CMA לאחר ממצא בתוצאות העובר (עלות לשני ההורים) אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60041צ'יפ גנטי CMA בדםאין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60042צ'יפ גנטי CMA לבני משפחה מדרגה 1אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
92999PGSאין השתתפות מושלם1,857 ש"ח1,857 ש"ח