גנטיקה

מחירון

מכון גנטיקה - בילינסון

 

מחירון בדיקות גנטיות אפריל 2018

   

קוד בדיקהבדיקה עלויות למבוטחי כללית "מושלם"עלויות לחברי קופ"ח כלליתעלויות לחברי קופה אחרת
60119TS טייזקסע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות ע"ח משרד הבריאות

60189

 CFע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60139 FDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות 
60186קוקייןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60203 FX

ע"ח משרד הבריאות

ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60171פנקוני80 ש"ח  513 ש"ח513 ש"ח
60184בלום80 ש"ח

331 ש"ח 

331 ש"ח
60086גושה אין השתתפות מושלם662 ש"ח662 ש"ח
60053קנווןע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60110נימן פיק 80 ש"ח513 ש"ח513 ש"ח
60103 ML480 ש"ח513 ש"ח513 ש"ח 
60014אשר-1 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח264 ש"ח
60246אשר-2 (איראן)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60999אשר-3 (אשכנז)80 ש"ח220 ש"ח220 ש"ח
60056אגירת גליקוגן 80 ש"ח513 ש"ח513 ש"ח
60190קונקסיןאין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
60150 SMAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60097 MLDע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60134אטקסיה80 ש"ח513 ש"ח513 ש"ח
60051קוסטףע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60202 F.M.Fאין השתתפות מושלם662 ש"ח662 ש"ח
60008NEMALINE80 ש"ח165 ש"ח198 ש"ח
60061MSUD80 ש"ח 513 ש"ח513 ש"ח
92057MLC80 ש"ח385 ש"ח462 ש"ח
60021JOUBERT80 ש"ח297 ש"ח352 ש"ח
60022PCCA1ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60252PCCA2ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60007ICCAע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60262SPG49ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60263SOL (בתוקף מ- 1.3.2017)ע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
72276BRCA אין השתתפות מושלם617 ש"ח617 ש"ח
60153HNPCCאין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
60247MTHFRע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60237TMC1אין השתתפות מושלם384 ש"ח384 ש"ח
60272WWSע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאותע"ח משרד הבריאות
60270​CGH​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
60271​MC1 def​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​ע"ח משרד הבריאות​
72299כרומוזום Y  אין השתתפות מושלם1,001 ש"ח1,001 ש"ח
60998שמירת תאים ו-DNA ממי שפיר אין השתתפות מושלם 550 ש"ח550 ש"ח
60025אבחון עובר בסיסי אין השתתפות מושלם1,690 ש"ח1,690  ש"ח
60026אבחון עובר מורכבאין השתתפות מושלם2,743 ש"ח2,743 ש"ח
92020דמי טיפול למשלוח לחו"ל אין השתתפות מושלם770 ש"ח924 ש"ח
54018​דמי משלוח וטיפול בדגימות​אין השתתפות מושלם​300 ש"ח​​300 ש"ח
72275FISH - פרוב 1 אין השתתפות מושלם1,000 ש"ח1,000 ש"ח
60248FISH - 5 פרוביםאין השתתפות מושלם1,500 ש"ח1,500 ש"ח
60146LGMD אין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
60147MD אין השתתפות מושלם1,211 ש"ח1,211 ש"ח
60261אינקטיבציה לכרומוזום X  אין השתתפות מושלם857 ש"ח857 ש"ח
60124חרשות מיטכונדריאלית אין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
60040ריצוף אמפליקון בגן (ראשון)אין השתתפות מושלם365 ש"ח365 ש"ח
60238ריצוף אמפליקון נוסף בגן אין השתתפות מושלם186 ש"ח186 ש"ח
60401ריצוף גנים 1,2 BRCAאין השתתפות מושלם4,000 ש"ח4,000 ש"ח
60206תאחיזהאין השתתפות מושלם3,745 ש"ח3,745 ש"ח
62024אבחון עובר לאחר הפסקת היריוןאין השתתפות מושלם6,665 ש"ח6,665 ש"ח
60054CPT 2אין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
60207מוטציה משפחתיתאין השתתפות מושלם513 ש"ח513 ש"ח
ריצוף הגן קונקסיןאין השתתפות מושלם760 ש"ח760 ש"ח
ייעוצים גנטייםקוד יינתן עפ"י סוג הייעוץ בעת קביעת התור
72407קריוטיפ בדם אין השתתפות מושלם1,354 ש"ח

1,354 ש"ח

72408קריוטיפ במי שפיראין השתתפות מושלם1,743 ש"ח1,743 ש"ח
60049צ'יפ גנטי CMA במי שפיראין השתתפות מושלם2,800ש"ח2,800 ש"ח
60046בדיקת הורים ל- CMA לאחר ממצא בתוצאות העובר (עלות לשני ההורים) אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60041צ'יפ גנטי CMA בדםאין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
60042צ'יפ גנטי CMA לבני משפחה מדרגה 1אין השתתפות מושלם2,800 ש"ח2,800 ש"ח
92999PGSאין השתתפות מושלם1,857 ש"ח1,857 ש"ח