מרכז דוידוף לסרטן

בית המרקחת במרכז דוידוף

בית המרקחת במרכז דוידוף, אותו מנהלת מג''ר ציפי גרינוולד, מכין את התרופות הניתנות בעירוי לחולים המטופלים במקום.

התרופות הציטוטקסיות מעבר לפעילותן כנגד מחלות הסרטן הן עלולות להוות סיכון לצוות העוסק בהכנת התרופות, במתן העירוי לחולים ולגרום לזיהום סביבתי.
מבנה בית המרקחת ושיטות העבודה במקום נועדו להגן ולמנוע סיכונים אלו ולאפשר טיפול בחולים בתרופות הנחוצות למלחמה במחלתם.
הכנת התרופות לעירוי נעשית בתוך שולחן עבודה דרכו מוזרם אויר סטרילי בשכבות אנכיות בלחץ שלילי כדי לשמור מחד על סטריליות התרופות ומאידך למנוע פליטת חומר אל מחוץ לאזור העבודה. לחץ האוויר בחדר הינו חיובי והחלפות האוויר בו מרובות. אין כניסה ישירה אל חדרי העבודה אלא דרך מבואה שגם בה לחץ האוויר חיובי.
הרוקחים העובדים במקום מוגנים באמצעות חלוקי עבודה העשויים מחומר בלתי חדיר.
בתהליך העבודה בודק הרוקח את תקינות המרשם מול הפרוטוקול הטיפולי ומכין התרופה ע''פ תנאי עבודה אספטיים נאותים.