ועדת הלסינקי

רשימת חברי ועדת הלסינקי לפי ועדות

פרופ' להב - 25.1.15

פרופ' שטמר - 25.1.15

חברי ועדת הלסינקי 22.2.14

חברי ועדת הלסינקי 29.3.15

חברי ועדת הלסינקי 26.4.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.6.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 31.5.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.7.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.8.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.9.2015

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.10.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.11.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 27.12.15

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.1.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 14.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.2.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.3.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 3.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 17.4.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 22.5.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 5.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.6.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 10.7.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 21.8.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.9.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.9.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.10.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 13.11.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 27.11.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 18.12.16

רשימת חברי ועדת הלסינקי 15.1.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 29.1.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 12.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 26.2.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 19.3.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 2.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 23.4.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 7.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 28.5.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 11.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 25.6.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 9.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 30.7.17

רשימת חברי ועדת הלסינקי 20.8.17

"חוזרים לחיים"