כללית שלי
אקדמיה ומחקר

יצירת קשר

​ד"ר זמיר דובריש, אחראי סטאז'רים מקצועי.
טלפונים: 09-7471369 | 09-7472598

הגב' נועה רוה גרינברג, ע.אחראי סטאז'רים ורכזת פרט כ.א רופאים.
טלפון: 09-7471369
דוא"ל: meirstg@clalit.org.il

הגב' שירה מרגלית, תפקיד: אחראית כ.א רופאים, טלפון: 09-7471505

סטאז' במאיר

סטאז'רים יקרים,

כאן תמצאו מידע על תחומי האחריות של הסטאז'ר בבית החולים. בשאיפה, הוא יקל על מילוי המטלות השונות, וכן יעזור בכל מיני "אזורים אפורים" בהם לא ברור כיצד לפעול.

אנו ממליצים להתייעץ בסטאז'רים המנוסים יותר אשר איתכם במחלקות, בסטאז'ר האחראי (איציק בזזינסקי), באחראי הסטאז'רים (ד"ר זמיר דובריש), ובעוזרת אחראי הסטאז'רים (נועה רוה גרינברג).  

שיהיה בהצלחה!


לפני שמתחילים את הסטאז'

כוח אדם- יש להסדיר את קבלתכם לעבודה מול הגב' נועה רוה גרינברג, רכזת פרט כ.א רפואה (טלפון: 09-7471369). 

לתשומת ליבכם, ביה"ח אינו מתפשר בעניין האישורים הדרושים כך שיש להקדים ולהסדיר את השגתם, וזאת מוקדם ככל הניתן על מנת להימנע מדחיית הסטאז'. 

יש לעדכן את הסטאז'ר האחראי עד ה-15 לחודש על סיום תהליך הקליטה בביה"ח על מנת שיכניסך לרשימת התורנויות לחודש הבא.

מומלץ להקפיד למלא טרם תחילת הסטאז' בפגישתכם בכוח אדם, את הטפסים הבאים: הזמנת חלוקים, תג עובד, חותמת אישית, כמו גם לשם קבלת הרשאה למערכות הממוחשבות.

תוכנית הסטאז'- קביעת סדר המחלקות מתבצעת על ידי ד"ר זמיר דובריש תוך מאמץ להתחשב בבקשותיכם, אותן תמסרו בפגישתכם עם גב' נועה רוה גרינברג (טלפון 09-7471369). 

(ד"ר זמיר דובריש, מנהל מחלקת פנימית ד').


החודש הראשון

סיור בבית החולים 

במהלך יומכם הראשון לסטאז' , תזומנו לסיור בבית החולים עם הסטאז'ר אחראי. 

הדרכה בנושא היגיינת ידיים

יש להשלים הדרכה בנושא, תוך שבוע ימים מכניסתך לעבודה, עם הגב' ביאטריס גרבר (טלפון 057-7482528).

ימי העבודה
א'-ה', 8:00-16:00. 

בכירורגיות מתחילים ב 7:30, יום ו' /ערב חג/חול המועד 8:00-13:00. שבת/חג- חופש.

יום חופש ניתן באופן רשמי רק לאחר תורנות. יש מחלקות פנימית בהן קיים גם יום ספרייה.

בכל מקרה, יש להתעדכן כמובן מול המחלקות לפני תחילת הסבב.

בימי ג', מתקיימת הרצאה שבועית (14:15-16:00) בה יוצאים מוקדם מהמחלקה (יפורט בהמשך).


הרצאות

1.  הרצאות העשרה המיועדות לסטאז'רים נערכות מידי יום שלישי. התאספות בשעה 14:15 באולם מיניקוט (אלא אם כן סוכם אחרת) לכיבוד קל, ההרצאה מתחילה בשעה 14:30 ואמורה להימשך עד שעה וחצי.

2.  סדר ההרצאות נקבע אחת לשנה על ידי האחראית על הסטאז'רים, ד"ר זמיר דובריש. רשימת ההרצאות המעודכנת לחודש הקרוב מפורסמת מדי חודש ע"י הסטאז'ר האחראי יחד עם לוח התורנויות.

3.  חשוב – הנוכחות בהרצאה הינה חובה. במהלך ההרצאה יועבר דף הנוכחות לבקשתה של ד"ר זמיר דובריש.

4.  היעדרות סטאז'ר מההרצאה - היחידים שפטורים מלהגיע הם הסטאז'רים שהיו תורנים יום לפני, סטאז'רים באלקטיב מחוץ לבי"ח, וסטאז'רים שקיבלו אישור פרטני מד"ר זמיר דובריש.


 

תורנויות סטאז'ר

1. כללי – על כל סטאז'ר לבצע 4 תורנויות בחודש (44 תורנויות חובה ב-11 חודשי סטאז' שאינם חודש חופש).

2. חריג לכך-נשים בהריון החל משבוע 20 הפטורות מביצוע תורנויות (בתאום עם כח אדם).

3. ברוב המקרים הסטאז'ר מבצע שלוש תורנויות בימי חול ותורנות אחת בסוף-שבוע (שישי או שבת).

4. במקרים חריגים בהם קיים מחסור בסטאז'ר, ניתן להגיש בקשה לביצוע תורנות נוספת (מעבר ל-4).

5. תורנויות נוספות בשכר ניתן לבצע כתורן חוץ במחלקות שונות ובכפוף לאישור הנהלה הבית חולים (ראה תחת סעיף "תורנויות חוץ").

6. אפשרות נוספת - במחלקות הפנימיות כתורן ב' (עד חצות) בתשלום חצי תורנות רגילה. יש לתאם זאת ישירות מול המחלקות הרלוונטיות ובכפוף לאישור הנהלת הבית חולים.

7. על פי רוב, בחודשים בהם נמצא הסטאז'ר במחלקה פנימית הוא ישובץ לתורנויות במיון הפנימי ובחודשים בהם הוא נמצא במחלקות כירורגיה או במיון הוא ישובץ לתורנויות בכירורגיה.

8. חדרי התורנים: עבור תורני המיון-הלינה בחדר הסטאז'רים בקומה 6, חדר 9. המפתח לחדר נמצא בקבלה של חדר המיון וכדאי לדאוג לקחתו בתחילת התורנות (חשוב מאוד להחזיר את המפתח למקום בסיום התורנות כיוון שזהו העותק היחיד). 

תורני מחלקה בכירורגיה- הלינה במחלקה שאינה פעילה באותו הלילה ("המחלקה השקטה"). 

9. במהלך הסבב במחלקת ילדים התורנויות מתבצעות במחלקת הילדים עצמה, ונקבעות ע"י הסטאז'רים המבצעים את הסבב במחלקה בתחילת החודש. התורנות במחלקה, בדומה לתורנות מיון רגילה, עד 08:00.

10. קביעת לוח התורנויות- מבוצעת על ידי הסטאז'ר האחראי. על מנת לאפשר לסטאז'רים להתכונן ייעשה מאמץ הלוח יפורסם עד ל-17 לחודש .

11. הבקשות ללוח התורנויות לחודש הבא יועברו לסטאז'ר האחראי עד ה- 10 לחודש. 

פרסום הלוח לא יעוכב בגלל המאחרים, שכן הדבר פוגע באלו שרוצים לתאם תורנויות חוץ נוספות.

12. שליחת הבקשות לתורנויות מתבצעת באופן הבא:

- פירוט הימים בהם את/ה לא יכול/ה לבצע תורנויות בשל התחייבויות קודמות (יעשה מאמץ להימנע מהצבתך בימים הללו). נא לציין בקשות הגיוניות על מנת שניתן יהיה להתחשב בכולם (כ- 40 סטאז'רים ולכולם יש בקשות)

- לציין האם מעדיף תורנות יום ו' או שבת (בד"כ זה יהיה לסירוגין- חודש יום ו' וחודש  אחריו יום שבת).

- האם מעוניין לבצע יותר סופי שבוע (לדוגמא: 2 ימי חול+ 2 ימי סופ"ש).

13. לאחר שפורסם הלוח, מציאת מחליף היא אחריותו הבלעדית של הסטאז'ר המעוניין בהחלפה. עם מציאת מחליף, יש לעדכן ולתאם את ההחלפה עם הסטאז'ר האחראי. החלפה אינה אפשרית ללא ביצוע תיאום כאמור.

14. תחילת התורנות: תורנות ימי חול מתחילה ב-16:00, תורנות שישי מתחילה ב-13:00 ותורנות שבת ב-08:00. התורנויות מסתיימות ב-08:00 למחרת. 

15. תורנויות "כפולות" – ככלל התורנויות יעשו ע"י סטאז'ר בודד. בחודשים בהם מספר הסטאז'רים רב, ניתן לשלב עד שני סטאז'רים באותו יום. בתורנות כפולה יש התנהלות מעט שונה מהרגיל, שמטרתה לחלק את הנטל בצורה שווה בין התורנים:

הסטאז'רים מגרילים ביניהם מיהו הסטאז'ר שיישאר ער עד מאוחר, ולאחר מכן יוכל לנסוע לביתו, ואילו הסטאז'ר השני ילך לישון מוקדם, אך יישאר עד הבוקר בבית החולים.

א. במיון פנימי, הסטאז'ר שנשאר בבי"ח הולך לישון כשהמיון קצת מתחיל להירגע, בד"כ אזור חצות-חצות וחצי, לעיתים אחת. אם המיון עמוס במיוחד, לפעמים צריך להישאר קצת יותר, על פי הנחיית המתמחים. ובכל מקרה בתאום עם הסטאז'ר השני.

לאחר מכן הוא הולך לישון, והסטאז'ר השני נשאר עד שהמיון מתרוקן, כלומר שאין יותר זרימה של תיקים פרט לטפטוף איטי. בד"כ מדובר על אזור השעה 03:00. הסטאז'ר שנשאר יהיה אחראי לגיבוי המתמחה במשמרת שנייה, וילך הביתה ב-8 בבוקר, כרגיל.

ב. במח' כירורגית, הסטאז'ר שנשאר הולך לישון ב-24:00. אלא כאשר המח' בעומס רב (הרבה קבלות, ניתוחים). הסטאז'ר השני מחכה עד שהמיון מפסיק להזרים חולים, או עד השעה 03:00- המאוחר מבין שניהם.

חשוב להבהיר - גם אם אין קבלות, הסטאז'ר שהולך הביתה צריך להישאר במחלקה עד 2:30-3. הסיבה לכך פשוטה: זה שהולך חושב שהוא משאיר מיון ללא חולים והכל סבבה, והולך לביתו בשעה אחת וחצי. בשעה שתיים מגיעה קבלה דחופה, בעטייה מעירים את הסטאז'ר שנשאר, וייתכן ועוד מיני משימות, והוא חוזר לישון ב-3:30 רק כדי שיעירו אותו ב-6 לגמור שתי קבלות שהתאספו. כך יוצא שמישהו הלך הביתה באחת וחצי, ישן בסבבה עד 10 והמשיך ביומו, בעוד השני ישן לילה מקוטע וקצר, ויצא מבי"ח מאוחר לבוקר של השלמת שעות שינה.

בלילות בהם קבלות לא מפסיקות לזרום גם אחרי 3, הסטאז'ר שנשאר ער יקבל את מה שמגיע עד אזור 3-4 וילך הביתה גם אם ידוע על עוד קבלות בדרך, והקבלות שיתאספו יעשו ע"י הסטאז'ר השני בבוקר.

בניגוד לכך, סטאז'ר שכבר יושב שעתיים בלי לעשות כלום ומתוכנן ללכת הביתה בשעה 02:30, יבדוק לפני צאתו עם המיון הכירורגי - שאין קבלות שבדיוק נכנסות. במידה וצפויה לעלות קבלה, ניתן לרדת למיון הכירורגי ולבצע את הקבלה משם. כך לא יצא מצב שמעירים את הסטאז'ר שנשאר, עשר דקות לאחר שהלך הסטאז'ר הראשון, ברבע לשלוש. המטרה היא שאף אחד לא יידפק - גם מי שנשאר, וגם מי שהולך.

16. תורני שבת במחלקה כירורגית- עזרה בלקיחת דמים:

בעוד בימי החול, מתבצע איסוף הדמים מדי בוקר על ידי הסטאז'רים במחלקות. תורן יום שישי (לדוגמה בכירורגית א') מסיים את התורנות ביום שבת בבוקר מבלי שישנם סטאז'רים שיבואו לעזרתו בבוקר. 

תורן השבת במחלקה הכירורגית (לדוגמה כירורגית ב') יתייצב כרגיל לתורנות במחלקה בשעה 08:00 ולאחר שהציג עצמו למתמחה התורן, יפנה לעזור לסטאז'ר שסיים את התורנות במחלקה הפעילה בלילה (במקרה הנ"ל כירורגיה א') עם הדמים שהצטברו עד הבוקר. לאחר שסיים ימשיך את התורנות במחלקה בה הוצב.


תורנויות חוץ

תורנויות "חוץ" - הכוונה לתורנות א', הכוללת לינה בבי"ח ושאינה אחת מ-4 תורנויות הסטאז' שלכם. בשנה האחרונה נפתחו לנו הרבה אופציות חדשות להרוויח כסף ולהתנסות קלינית - גריאטריה, כירורגיה, ריאות, עמוד שדרה וגם כתורן א' בפנימיות.

1. מועמדים לביצוע תורנויות החוץ יוצגו ע"י המחלקות לאישור הנהלת ביה"ח .לא יבצע סטאז'ר תורנות חוץ טרם קבלת אישור זה.

2. בשום אופן אין לחתום על הוראות בגיליון (בהתאם לפקודת הסטאז'). ההוראות יחתמו על ידי הרופא הכונן בלבד: פנימיות/כירורגיות- הרופא המחלקתי הנמצא במיון. 

-במידה ולא קיים כזה באותו הערב, או במחלקות האחרות (גריאטריה/ עמו"ש) : חובה על המחלקה לתאם "כיסוי" עם מחלקה שכנה (לדוגמא -רופא מפנימית ד', יכסה על הוראות הסטאז'ר שנשאר בפנימית ב').

3. פרט לתורנות בגריאטריה ובכירורגיה, אין אישור הנהלה ליום חופש לאחר תורנות "חוץ". תורנויות במקומות אחרים אינן מזכות ביום חופש, אלא בתיאום עם מחלקת "האם".לא מדובר על תיאום רשמי - הכוונה היא שאם אתם מסתדרים עם המחלקה - מצוין, ואם לא - לא תקבלו גיבוי (שוב - חוץ מגריאטריה וכירורגיה). מניסיון, אם אתם מספיק סטאז'רים, אין למחלקה שום בעיה עם זה. אם אתם 3 סטאז'רים במח' ילדים, זה ידרוש הערכות נוספת.

4. סטאז'ר לא יבצע יותר מ-4 תורנויות "חוץ" מעבר לתורנויות הסטאז' שלו ( 8 תורנויות סה"כ). יש לזה שתי סיבות: א. מנהלי המחלקות כועסים כשהסטאז'רים "נעלמים", ב. יתר הסטאז'רים במחלקה, נשארים לבד במחלקה (כמובן שלא מדובר על תורנויות ב', שכן אחריהם מגיעים ליום העבודה כרגיל).

5. על סטאז'ר שעושה תורנות "חוץ" לתאם את תאריכי התורנות בהתאם לתורנויות של הסטאז'רים שצפויים להיות איתו במחלקה. בכך להימנע ממצב, בו אחד הסטאז'רים עושה את תורנות הסטאז' הרגילה במחלקה, והשני יוצא באותו יום לגריאטריה – ומשאיר למחרת את המחלקה עם  סטאז'ר אחד ביום קבלות אלקטיביות, או נטולת סטאז'רים בכלל.   לשם כך, מצורף ללוח הסטאז'רים שיבוץ הסטאז'רים הצפוי לחודש הבא במחלקות, כך שתוכלו לבדוק בלוח התורנויות ולראות איזה ימים בעייתיים.

אינדקס תחומים רפואיים

​​​הקליקו ​כאן​ ותוכלו לאתר בקלות כל מחלקה, מרפאה ויחידה

זקוקים לסיוע?

​​​​במרכז השירות והמידע של מאיר​ אנו נסייע לכם ונעניק הכוונה לכל פונה