אקדמיה ומחקר

ועדת הלסינקי

תיבת פניות לוועדה: meirhelsinki@clalit.org.il


יו"ר הוועדה
:
פרופ' אילן כהן, 09-7472433, cohen.ilan@clalit.org.il  


רכזות הוועדה
:
לירון כהן, 09-7471588, Liron.Shabat@clalit.org.il

הדר סלע, 09-7471797, hadarse@clalit.org.il

לירון ריבנאי, 09-7471796, lironne.rivnay@clalit.org.il

שני עדי-הדר: 09-7471698, shanny.hadar@clalit.org.il


נציגת ביה"ח בגוף המבקר
:
מרינה לאוננקו, leonenko@clalit.org.il

במטרה לשפר עמידה בדרישות החוקיות, האתיות והמנהליות הנוגעות לניסויים בבני אדם, ובמטרה לקדם ולשפר את התנהלותו של המחקר בבני אדם, במרכז הרפואי המאיר קיימת וועדת הלסינקי שמטרתה לרכז את הפעילות הרגולטורית והאדמיניסטרטיבית הדרושה לשם קיום וקידום מחקר. בוועדת הלסינקי מתבצע ריכוז וטיפול בהיבטים אתיים, מנהליים וחוקיים הדרושים לאישורו, התנהלותו וקידומו של מחקר בבני אדם בהתאם לדרישות החוק בארץ והנהלים הבין לאומיים ועל פי דרישות נוהל משרד הבריאות 2016​ והוראות הנוהל ההרמוני הבינלאומי להליכים קליניים נאותים ICH-GCP-E6.

אינדקס תחומים רפואיים

​​​הקליקו ​כאן​ ותוכלו לאתר בקלות כל מחלקה, מרפאה ויחידה

זקוקים לסיוע?

​​​​במרכז השירות והמידע של מאיר​ אנו נסייע לכם ונעניק הכוונה לכל פונה