כללית שלי
הנהלת המרכז הרפואי

מר גיל בנימין , עו"ד

מנהל משאבי אנוש

פרטים אישיים