כללית שלי
יחידות מנהליות

יצירת קשר

כתובת למשלוח דואר: בית חולים יוספטל, המחלקה לרשומות ומידע רפואי ת.ד. 600 אילת, מיקוד 88000
מדור תיעוד: 08-6358016  
מנהלת: 08-6358013​

שעות ביקור

זמני פעילות:  א-ה 13:00-8:00
קבלת קהל: ב, ד 13:00-8:00​

מיקום

משרדים, קומת הקרקע                     ​

רשומות רפואיות ומידע רפואי

מנהלת: עפרה אברהם

מהי רשומה רפואית?

הרשומה הרפואית מכילה מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל מטופל. התיעוד ברשומה הרפואית מתבצע על ידי רופאים, אחיות ומטפלים אחרים והיא כוללת  מסמכים הנוגעים לעברו הרפואי של המטופל, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי, כולל תוצאות של בדיקות מעבדה ובדיקות  עזר אחרות, הוראות לטיפול, וכל מסמך רפואי אודות המטפל.

 • טיפול ברשומות הרפואיות - איסוף, סידור, בקרה, השלמה ועדכון של גיליונות רפואיים המגיעים ממחלקות האשפוז
 • סימול ודיווח אבחנות למערכת הממוחשבת קביעת קוד למחלות ולניתוחים בהתאם לנהלים ולהנחיות קידוד של משרד הבריאות וובהתאם להנחיות בין-לאומיות
 • תיעוד רפואי
 • תפעול ארכיונים רפואיים - תפעול ארכיונים מקומיים וקשרי עבודה עם ארכיון חיצוני
 • רישום טראומה - איסוף, רישום והקלדת מקרי טראומה למערכת רישום הטראומה הלאומית הממוחשבת
 • ריכוז, תיאום וניהול הפעילות של ועדת הלסינקי
 • ניהול סיכונים
 • שליפת מידע לגורמי פנים לצרכי ניהול, מחקר רפואי, סטטיסטיקה, בקרות
 • מסירת מידע לגורמי חוץ בהתאם לנהלים והנחיות משפטיות בנושא מסירת מידע רפואי
 • הדרכה, ובקרה על עבודת המזכירות הרפואיות במחלקות
 • טיפול ברשומות של פטירות חריגות בכפוף להוראות משרד הבריאות
 • ניהול ספר פטירות
 • דיווח מקרי ממאירות למרכז לרישום סרטן שבמשרד הבריאות
 • רישום בשעת חירום: הכנת תיקים לנפגעים, הדרכת הרשמות והשתתפות בתרגילים ובאירועי אמת
 • קליטת סטאז'ריות מקורסים של מזכירות רפואיות
 • פעילות בועדות לקידום תהליכי איכות ושיפור בבית החולים: ועדת בקרה ואיכות, ועדת נהלים, פורום תביעות, פעילות בצוות ניהול סיכונים, צוות בקרה לשיפור איכות הרשומה הרפואית, חברות בצוותי אקרדיטציה
 • ייעוץ בעריכת טפסים

ייעוד המחלקה

המחלקה, באמצעות צוות מזכירות ורשמות רפואיות, שחלקן מוצבות במחלקות עצמן (פנימית, נשים וחדר לידה, חדר ניתוח), עומדת בקשר עם כל המחלקות, היחידות והמרפאות של בית חולים יוסטפל , ודואגת לאתר לרכז ולטפל בכל המידע הרפואי אודות המטופל, מבחינה מנהלית, רפואית ומשפטית.

חזון המחלקה

לנהל את מאגר המידע הרפואי של בית החולים בצורה יעילה ומקצועית, בהתאם להנחיות סימול ודיווח ולנוהלי שמירה ומסירת מידע רפואי.

לתת שירות אדיב, מהיר ואיכותי ללקוחות הפנים והחוץ, תוך נכונות לעזור בכל עת ויכולת לפתור בעיות.
להוות עבור עובדי המחלקה מקור לגאווה, לשביעות רצון ולפיתוח אישי ומקצועי.

צוות המחלקה

המחלקה מונה 6 עובדים קבועים. בנוסף, מחלקת רשומות רפואיות נעזרת בבני/בנות שירות לאומי ועובדי שיקום.

המזכירות הרפואיות במחלקות האשפוז

 • טיפול בשלמות ובאיכות הרשומה הרפואית במהלך האשפוז (צירוף בדיקות וממצאים ועריכת התיק)
 • מתן שירות למטופלים ולבני משפחותיהם (קבלה, שחרור, הפניה לביצוע בדיקות, זימון תורים למרפאות)
 • סיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקה
 • מזכירות כללית: הדפסה, טלפונים, דואר, תכתובת, דיווחים שונים לפי הוראות.

מידע לציבור

 • בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתק מסמכים רפואיים המתייחסים אליו, לכל מטרה, תמורת תשלום
 • תיק אשפוז נשמר לתקופה של 20 שנה
 • תיק חדר מיון נשמר למשך שבע שנים
 • תיק מרפאה נשמר למשך שבע שנים
 • תיקי נפטרים נשמרים למשך שבע שנים מתאריך הפטירה
 • תיקי קטינים נשמרים עד הגיעם לגיל 25
 • ניתן לקבל צילום הודעת לידה (החל מדצמבר 1968) עם תאריך ועם שעת הלידה.

הצוות הרפואי