כללית און-ליין
מידע ושירותים

יצירת קשר

מודיעין בית החולים:
טלפונים 08-8595222/333

משרד קבלה

מנהלת: גב' דליה ירמיהייב

צוות משרד הקבלה מאמין במתן שירות מקצועי וסובלני תוך שמירה על סודיות רפואית. תפקידו של משרד הקבלה הוא טיפול בקליטה ובשחרור מנהליים של הפונים לאשפוז ובהסדרים הכספיים

תמונה של צוות הקבלה במרכז רפואי הרצפלד

הרצפלד | עדכון אחרון: 02.02.2021

משרד קבלה, מטפל בתהליכים המנהליים הנוגעים לקבלה ולשחרור מטופלים ולהסדרים הכספיים - גביית תשלום מהמטופלים עבור אשפוז בסטטוס סיעוד מורכב ומהגורמים המבטחים, בעבור דמי אשפוז.

המשרדים הכפופים למשרד קבלה

מודיעין בית החולים: טלפונים 08-8595222/333.

קבלה לאשפוז מתוכנן

לפני הקבלה במחלקה, על מטופל המוזמן לאשפוז מתוכנן, להגיע למשרד הקבלה, לביצוע רישום אשפוז (חובה להציג תעודת זהות), להמציא מסמכים הכספיים הרלוונטיים ולקבל מדבקות.

משפחות של מטופלים המתאשפזים במחלקות לסיעוד מורכב, נדרשות להסדיר תשלום בגין האשפוז.

כחלק מההליך יש לחתום על הסכמה לאשפוז ועל שטר בטחון.

בזמן הקבלה תקבלו מידע עבור זכויות, חובות ונהלי המקום.

לאחר הרישום במשרד הקבלה יש לפנות למחלקה להמשך קליטת המאושפז.

לידיעתכם, על פי חוק בריאות ממלכתי, חולה המוגדר כ"סיעודי מורכב" יישא בעלות השתתפות עצמית בגין האשפוז המתעדכן ע"י משרד הבריאות מעת לעת -
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx

הפקדת חפצי ערך

בית החולים אינו אחראי לאבדן או גנבה של חפצי ערך. מומלץ שלא להביא חפצי ערך יקרים. יחד עם זאת, ניתן להפקיד למשמורת דברי ערך במעטפה סגורה ועל־פי רישום, בכספת במשרד קבלה. השירות ניתן חינם.

טיפול בנפטרים

פטירה באשפוז בבית החולים
רישיון קבורה 
רישיון קבורה מונפק ע"י הזכיין לענייני קבורה בבית החולים.
עם רישיון הקבורה - יש לפנות אל חברה קדישא או לחברות אחרות העוסקות בקבורה, לתאום מועד הלוויה ומיקומה.

חדר נפטרים
חדר הנפטרים בבית החולים מיועד לנפטרים שנפטרו בבית החולים.

שחרור הנפטר לקבורה
על־פי הוראות משרד הבריאות, לפני שחרור הנפטר מחדר הנפטרים, חלה חובת זיהויו על-ידי בן משפחה, בנוכחות נציג בית החולים.

במצבים מסויימים, מתבצע שחרור הנפטר רק לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל