כללית שלי
מידע ושירותים

מדיניות איכות הסביבה במרכז הרפואי הרצפלד

המרכז הרפואי הרצפלד רותם את עצמו לסייע במאמץ להגנת הסביבה ולהוות מרכז רפואי ירוק המוביל גם בתחום איכות הסביבה.

​המרכז הרפואי הרצפלד מחויב

  • לעמוד בדרישות על פי הדין וכן בדרישות האחרות שהמרכז הרפואי הרצפלד לקח על עצמו בתחום איכות הסביבה ואכיפתם.
  • לאמץ וליישם את עקרונו 14001 ISO לניהול סביבתי
  • לשפר באופן מתמיד את הביצועיים הסביבתייים ולמנוע זיהום בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומודות לרשותו.
  • להקצות משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעולות להגנת הסביבה
  • לקבוע מטרות ויעדים שנתיים בתחום איכות הסביבה
  • לבחון באופן שוטף ולהעריך את ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים בפעילות המרכז הרפואי  ולפעול לצמצום השפעותיו הסביבתיות.
  • להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ובעלי עניין נוספים.
  • לנהל תקשורת פנימית וחיצונית בנושאי סביבה עם גורמים בעלי עניין.

 

מדינויות זו זמינה לציבור כחלק ממחוייבות המרכז הרפואי הרצפלד לניהול סביבתי באופן פתוח ושקוף

אני רוצה...