כללית און-ליין
מידע ושירותים

מדיניות איכות הסביבה במרכז הרפואי הרצפלד

המרכז הרפואי הרצפלד רותם את עצמו לסייע במאמץ להגנת הסביבה ולהוות מרכז רפואי ירוק המוביל גם בתחום איכות הסביבה

הרצפלד | עדכון אחרון: 18.07.2019

​המרכז הרפואי הרצפלד מחויב:

  • לעמוד בדרישות על פי הדין וכן בדרישות האחרות שהמרכז הרפואי הרצפלד לקח על עצמו בתחום איכות הסביבה ואכיפתם.

  • לאמץ וליישם את עקרונו 14001 ISO לניהול סביבתי.

  • לשפר באופן מתמיד את הביצועיים הסביבתייים ולמנוע זיהום בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומודות לרשותו.

  • להקצות משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעולות להגנת הסביבה.

  • לקבוע מטרות ויעדים שנתיים בתחום איכות הסביבה.

  • לבחון באופן שוטף ולהעריך את ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים בפעילות המרכז הרפואי  ולפעול לצמצום השפעותיו הסביבתיות.

  • להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ובעלי עניין נוספים.

  • לנהל תקשורת פנימית וחיצונית בנושאי סביבה עם גורמים בעלי עניין.

מדינויות זו זמינה לציבור כחלק ממחוייבות המרכז הרפואי הרצפלד לניהול סביבתי באופן פתוח ושקוף.