כללית און-ליין
מה חדש

רופאים מצטיינים בהוראה

ד"ר לביא ארנוןאורולוגיה               
ד"ר מזאווי סליםאף-אוזן-גרון            
ד"ר סופוניצקי אוריהרדמה/התאוששות          
ד"ר אפרת רחלהרדמה/התאוששות          
ד"ר רודין מיכאלהרדמה/התאוששות           
ד"ר חזן ביביאנהזיהומיות                
ד"ר פלג שריתגסטרו ילדים                 
ד"ר יואב זהביילדים א                 
ד"ר חוסאם בשירילדים א                  
פרופ' מ' שפיגל רונןילדים ב                
ד"ר מוקטרן רוזאןילדים ב                 
ד"ר סכראן והיבילדים ב                 
ד"ר לבל אסףילדים ב                  
ד"ר לוי ליאורנשים ומיילדות           
ד"ר פודי מסאלחהנשים ומיילדות           
ד"ר כהן לילךנשים ומיילדות           
ד"ר רומנו שבתאינשים ומיילדות           
ד"ר ערן כהןעור                     
ד"ר הלחמי אורליעינים                   
ד"ר חסנין ג'מאלפגים                    
ד"ר כרים עוואדפנימית  ב               
ד"ר רשא אבו רג'בפנימית  ב               
ד"ר יאנובסקי אנהפנימית  ב               
ד"ר כריים באהרפנימית  ג               
ד"ר אלעד בועזפנימית  ג               
ד"ר הראל רעותפנימית  ג               
פרופ' מ' באשארת נאילפנימית  ד               
ד"ר סכניני עליפנימית  ד               
ד"ר לומילסקי דמיטרירדיולוגיה               
ד"ר ליפשיץ ליזהרדיולוגיה