כללית שלי
מכונים ומעבדות

יצירת קשר

מיקום

מכון דיאליזה

מנהל המכון ד"ר דניאל קושניר

מכון דיאליזה