כללית שלי
מכונים ומעבדות

מכון דיאליזה

מנהל המכון ד"ר דניאל קושניר

מכון דיאליזה