כללית שלי
מחלקות ומרפאות

מר אבי שטיינברג

מנהל מחלקת כספים

פרטים אישיים

מר אבי שטיינברג