כללית שלי
מידע למטופל ולמבקר

נהלי ביקור וליווי מטופל לבית החולים

למען שמירה על בטיחות הצוות, המטופלים וכלל הציבור, מותרת נוכחות מלווה חיוני אחד בלבד לכל מאושפז. אדם יוכל להיות מלווה אם אינו נמצא בקבוצת סיכון, אינו סובל מתסמינים של חום ו/או שיעול, הצטננות או קשיי נשימה ואינו צריך להימצא בבידוד.

נהלי ביקור וליווי מטופל

בכניסתכם לבית החולים עליכם לעטות מסיכה (מסיכה ללא שסתום) ולהקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר ביניכם לבין הסובבים אתכם.

מאושפזים: בקבלת המטופל למחלקה, אחות תמסור למלווה כרטיס מורשה כניסה אחד.

ביקור במיון: מותרת כניסת מלווה אחד, על המלווה לעטות מסיכה.

ילדים: הילד ילווה בהורה / מלווה אחד בלבד. אין להכניס אחים / ילדים נוספים.
ככלל אין להכניס לבית החולים ילדים, אלא אם הם באים לטיפול.

אוכלוסיית היולדות:

  • תתאפשר כניסת 2 מלווים לחדר הלידה ומלווה אחד בלבד למחלקת יולדות.
    בקבלה לאשפוז במחלקת יולדות המלווה יקבל כרטיס מורשה כניסה.

  • במקרה והילוד מאושפז בפגייה, תתאפשר כניסה של 2 ההורים לפגייה.