מרכז רפואי כרמל, חיפה

פרופ' גד רנרט

מנהל היחידה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה

פרטים אישיים

פרופ' גד רנרט