מכונים ומעבדות

מכון דיאליזה

מנהל המכון ד"ר דניאל קושניר