פנימיות

יצירת קשר

מנהל המחלקה: 04-8250485

מזכירות: 04-8250488 04-8250757

מזכירות חטיבה פנימית: 04-8250984

מזכירות יח' אשפוז פנימית א'1: 04-8250488 (עד השעה 11:00)

מנהל סעוד יחידה פנימית א'1: 04-8250577

תחנת אחיות פנימית א'1: 04-8250688

חדר רופאים פנימית א'1: 04-8250485

שעות פעילות

​שעות ביקור:

14:00 - 11:30

20:00 - 16:00

ביקור משפחות:
לשם הבטחת טיפול רפואי וסיעודי נאות היחידות סגורות למבקרים בין השעות 11:30 – 09:00 ולאחר השעה 20:00.
ביחידות לטיפול מוגבר מותרת שהייה של מבקר אחד ליד כל חולה בשעות ביקור משפחות.

מסירת מידע למטופל:
פגישות עם משפחות החולים נערכות בימים א'-ה' בשעה 15:00.

ביקור רופאים:
ביקור בוקר נערך בין השעות 09:30-12:30
אחר תם הביקור מתקיימת ישיבה בה נערך דיון על כל החולים המאושפזים ביחידה בהשתתפות כל צוות הרופאים שלה.
בין השעות 16:00-17:00 מתבצע ביקור ערב.

 

מיקום

​בניין ראשי, קומה 6.

יחידת אשפוז פנימית א'1

מנהל היחידה ד"ר סמיר קאסם

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    ד"ר סמיר קאסם - מנהל המחלקהד"ר שי בלאג - סגן מנהל המחלקהמנהל סיעוד: מר שבאט שבאטעובדת סוציאלית יח' אשפוז פנימית א'1: גב' לילך גוטר-מורןמזכירות חטיבה פנימית: גב' נינה הלוןמזכירות יח' אשפוז פנימית א'1: גב' נורית אייל
פנימיות - מחלקות בנושא:
החטיבה הפנימית - כרמל
מדברים על זה בפורומים - רפואה פנימית:
פנימיות - פורומים בנושא