כללית שלי
מחלקות ומרפאות

גב' שלומית אלזון

מנהלת מחלקת רישום ומידע רפואי

פרטים אישיים