כללית שלי
מחלקות ומרפאות

מר מיכל אלכסנדרון

ממלאת מקום זמנית משרד קבלה ומיון

פרטים אישיים