כללית שלי
מחלקות ומרפאות

גב' ליאה קרש

מנהלת צילום רפואי

פרטים אישיים