כללית שלי
מחלקות ומרפאות

גב' לאה זק , מגר'

מנהלת בית מרקחת - בית חולים כרמל

פרטים אישיים