כללית שלי
מחלקות ומרפאות

גב' קרנית ליטבק

מנהלת צילום רפואי

פרטים אישיים