כללית שלי
מחלקות ומרפאות

גב' אהובה טל

מנהלת מערך הסיעוד

פרטים אישיים