כללית און-ליין
מרכז רפואי כרמל, חיפה
    מאת:
  • המרכז הרפואי כרמל

הוראה, אקדמיה ומחקר

המרכז הרפואי "כרמל" הינו מרכז רפואי אוניברסיטאי המסונף לביה"ס לרפואה של הטכניון.

המרכז הרפואי "כרמל" הינו מרכז רפואי אוניברסיטאי המסונף לבית ספר לרפואה של הטכניון. מחלקות, יחידות וצוות בית החולים מקיימים הוראת סטודנטים רצופה בכל שלבי הכשרת הסטודנטים לרפואה ולסיעוד, כולל רוטציות במחלקות בשנים הקליניות, הוראה פרונטלית וכן הדרכה וחניכה בביצוע עבודות גמר.

המרכז הרפואי כרמל חרט על דיגלו עידוד וקידום מחקר על ידי צוות ביה"ח – מחקר בסיסי, קליני ואפידמיולוגי המתבסס על מעבדות המחקר של בית החולים ועל מידע אפידמיולוגי רחב ביותר במסגרת ביה"ח ובשיתופי פעולה עם מאגרי המידע של "שירותי בריאות כללית".

מחלקות המרכז הרפואי מוכרות להתמחות על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומוכרות להוראה על ידי הפקולטה לרפואה של הטכניון.

אנשי צוות רבים הינם בעלי מינוי אקדמי הלוקחים חלק פעיל בהכשרת דור הרופאים העתידי החל מסטודנטים לרפואה, עוזרי רופא  דרך הסטאז' וכלה במתמחים במקצועות השונים ושותפים בביצוע מחקר.

מחקר בכרמל 

חשיבותו של המחקר לקדום הרפואה איננה נתונה בספק, ובמרכז הרפואי כרמל אנו מייחסים חשיבות רבה לעיסוק השוטף במחקר בשילוב עם הטיפול בחולים. בעיות קליניות המזוהות אצל חולים שונים נחקרות לעומקן במעבדות המחקר, תוך דגש על הבנת תהליכים ברמה התאית והמולקולרית. כאשר הבנות אלה מבשילות לידי פיתוח של תרופה חדשה, מכשיר רפואי חדש או צורת טיפול שונה, אנו ממשיכים ובוחנים את יעילותם בטיפול בחיות מודל ואח"כ בחולה דרך המחקר הקליני.
בית החולים מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה של רופאים ומדענים מתחומי ידע שונים, וחוברים יחד להעמקת הידע ולשיפור הטיפול בחולה. 

כדי לקדם את המחקר, הנהלת המרכז הרפואי פיתחה תכניות שונות, שמטרתן לתמוך ברופא המעוניין להשתלב במחקר בסיסי. כמו כן, הנהלת המרכז הרפואי משקיעה בתשתיות, בקידום הסגל המצטיין במחקר, מקיימת ימי מחקר ומעניקה פרסים לחוקרים המצטיינים. 

מרכז רפואי כרמל מסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון, ורופאי המרכז וחוקריו הם בעלי מינויים אקדמיים, ומשתתפים בלימוד סטודנטים לרפואה ובהדרכתם במחלקות.

במרכז הרפואי מתקיים מחקר בכל שלביו, החל מהשלבים הבסיסים של הגדרת רעיון או צורך וזיהוי הבעיות במחקר המעבדתי או הפרה-קליני התקיים בחיות מעבדה, ועד למחקר הקליני בשלביו השונים (פאזה I-IV).

במרכז הרפואי מתקיימות שתי תכניות דגל לעידוד האקדמיה והמחקר:

תכנית מנטורינג – בבית החולים מופעלת תוכנית מנטורינג במחלקות נבחרות. במסגרת התוכנית מתקיימים חניכה וליווי רציפים ע"י רופאים בכירים – למונחים צעירים, כחלק מהבנת חשיבות הליווי האישי והמקצועי ל/שם פיתוח הכישורים, הידע והניסיון של הדור הצעיר. התוכנית מתקיימת בליווי ושת"פ עם היחידה לחינוך רפואי של הפקולטה לרפואה בטכניון.

תכנית פסגה – קידום רופאים חוקרים המצויים בעשייה הקלינית והמחקרית שיקבעו את המרכז כביתם במטרה לבנות עתודה של מצוינות קלינית ומחקרית. המחקר יתבצע במעבדות ומכוני המחקר בבית החולים. במסגרת התוכית תינתן לרופאים הנבחרים תמיכה כספית והדרכה מקצועית בביצוע המחקר.


>> מידע כללי למשתתף במחקר רפואי

>> תחומי מחקר, שמות החוקרים ומספרי טלפון שניתן לקבל מידע

>> מחקרים רפואיים בישראל - אתר משרד הבריאות

>> אתר NIH

ספרייה רפואית