כללית שלי
הוראה, אקדמיה ומחקר

יצירת קשר

הגשת בקשה לסבב בכרמל יש להפנות בקשה בכתב לכתובת המייל electivestudents@clalit.org.il

ד"ר ענתבי אלון
סגן מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
אחראי סטודנטים לרפואה הלומדים בחו"ל
מרכז רפואי כרמל
טלפון: 04-8250449
מייל: aantebi@clalit.org.il


סיון דהן
רכזת פיתוח צוות רפואה | וועדת הוראה ואקדמיה
מרכז רפואי כרמל
טלפון: 04-8250484 |  
אינטרפקס: 04-6163247.
מייל: sivandah@clalit.org.il

הנחיות לסטודנטים לרפואה הלומדים בחו"ל ומעוניינים לבצע סבב הסתכלות במחלקות במרכז הרפואי "כרמל"- חיפה

המרכז הרפואי כרמל רואה חשיבות רבה בהוראת סטודנטים לרפואה בין כתליו. בכדי להסדיר את שהותך בבית החולים ולאפשר תהליך הכשרה מיטבי, להלן הנחיות להגשת מועמדות לסבב הסתכלות במרכז הרפואי כרמל.

ככלל, מתקבלים סטודנטים שסיימו שנה שלישית ואילך (סטודנטים בשנים הראשונות יתקבלו להסתכלות סיעודית בהנחיית הנהלת הסיעוד. משך סך כל הסבבים לסטודנט לא יעלה על שמונה שבועות בשנה אקדמית. בית החולים יקלוט סטודנטים לרפואה מחו"ל על פי יכולתו ובהתאם לתנאים הנדרשים על ידו. בית החולים רשאי לסרב לקלוט סטודנטים על פי שיקוליו.

הנחיות להגשת בקשה לסבב:

  1. יש להפנות בקשה בכתב למייל electivestudents@clalit.org.il יחד עם הטופס המצורף כאן ולציין בנושא את שמכם + סבב סטודנט חו"ל. אנא העבירו את כל המסמכים המפורטים מטה והטופס המצורף, במייל מרוכז אחד, 3 חודשים לפני תחילת הסבב המתוכנן.

2. יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות
  • אישור מהאוניברסיטה בה אתם לומדים (באנגלית) על היותכם סטודנטים לרפואה מן המנין בשנת הלימודים הנוכחית
  • אישור על היותכם מחוסנים כנדרש עבור עובדי מקצועות הבריאות (מצורף כאן טופס הנחיה לדרישות). תוכלו להגיש אישור מטעם לשכת הבריאות באזור מגוריכם, או לקבל אישור מתאים במרפאת בריאות העובד בבית החולים כרמל עם הצגת החיסונים הנדרשים (יש לשלוח יחד עם המסמכים האחרים)
  • אישור על תשלום חובות לביטוח לאומי (עדכני קרוב לזמן הגשת הבקשה)
  • גליון ציונים אחרון

בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לא תטופל.   

3. לאחר שליחת הטופס המלא יחד עם האישורים הנדרשים לכתובת המייל electivestudents@clalit.org.il, הנתונים יעברו לאישור מחלקת משאבי אנוש ומרפאת בריאות העובד. במידה שנקבל את אישורם, תועבר בקשתכם למנהל המחלקה בה אתם מעוניינים בסבב על ידי ד"ר אלון ענתבי, אחראי סטודנטים לרפואה הלומדים בחו"ל. תקבלו תשובה אם ניתן לבצע את הרוטציה בתאריכים שביקשתם. במידת הצורך ניתן לקבל אישור בכתב לאוניברסיטה על קבלתכם.

תהליך זה אורך כשלושה חדשים. אנא הגישו בקשה בזמן והמתינו בסבלנות לתשובה. 

4. אנא שימו לב, כי מספר אוניברסיטאות באירופה מבקשות אישור, כי הלימודים יכללו סילבוס פרטני. יובהר בזאת באופן חד משמעי, כי לא ניתן לחתום על אישורים בהם אנו מתחייבים לסילבוס פרטני. מובן כי תוכלו ללמוד, להשתתף בדיונים המחלקתיים, בפעילות האקדמית, לצפות בפעולות פולשניות ולבדוק מטופלים. יחד עם זאת, בית החולים אינו מתחייב ללמד את הסילבוס המתבקש במכתבים המופנים מהאוניברסיטאות במלואו.

אנו שמחים לבשר, כי השגנו עבורכם אישור ביטוחי מהנהלת ה"כללית", המאפשר לכם לבדוק מטופלים ולבצע פעולות בהשגחת ובאישור מנהל המחלקה בה אתם לומדים, כפי שמאושר לסטודנטים מהטכניון הלומדים בבית החולים.

5. שבועיים לפני תחילת הסבב יש לקבוע פגישה עם ד"ר ענתבי במייל aantebi@clalit.org.il.
לאחר פגישתכם, תופנו למחלקת משאבי אנוש לחתימה על טפסי קליטה ותשלום עבור הסבב.

בית החולים גובה 50 EURO עבור כל שבוע בסבב. הסכום ישולם בשקלים או ביורו, במחלקת הכספים של בית החולים.

6. משאבי אנוש יפנו אתכם לאישור מרפאת בריאות העובד על היותכם מחוסנים כנדרש, ובהמשך תופנו  לגברת סיון דהן, רכזת ועדת הוראה ואקדמיה (משרדה בקומה 6 ליד פנימית ג'), sivandah@clalit.org.il לצורך השלמת הקליטה.

7. בגמר תהליך הקליטה תקבלו אישור להתחלת הסבב.

8. בית החולים מספק חלוקים לבנים וזכות לקנות תלושי אוכל במחיר מוזל בחדר האוכל של הצוות. את האישורים תקבלו במחלקת משאבי אנוש.

 

מאחלים לכם הצלחה בסבב ובדרככם בהמשך.
אנו כאן על מנת לעזור לכם, מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה.

פיתוח צוות רפואה
מרכז רפואי כרמל