אודותינו

מדיניות איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה

המרכז הרפואי בית רבקה שם לעצמו מטרה לפעול על פי עקרונות ניהול בהתאם לתקנים ישראליים 14001 ISO ו-18001 OHSAS בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

לצורך כך, הנהלת המרכז הרפואי מתחייבת לטפח מדיניות איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה בקרב העובדים, הקהילה והסביבה. ההנהלה והעובדים יפעלו בכל תחומי העיסוק של המרכז הרפואי כדי למנוע סיכונים בטיחותיים וסביבתיים למטופלים ולבני משפחתם, עובדים, קבלנים ולכלל מחזיקי העניין.

הנהלת המרכז הרפואי גריאטרי בית רבקה מחויבת:

 • לעודד ולטפח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
 • לעמוד בדרישות על פי דין ובדרישות אחרות שהמרכז הרפואי לקח על עצמו בתחומי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה ואכיפתם בפעילות השוטפת.
 • לאמץ וליישם עקרונות 14001:2004 ISO, ותקן ישראלי 2007OHSAS18001:  לניהול מערכת משולבת של בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
 • לשפר באופן מתמיד ביצועים בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה.
 • למנוע זיהום סביבתי בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומדות לרשותו.
 • להקצות משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להגנת הסביבה ולשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 • לקבוע  מטרות ויעדים שנתיים  בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
 • לבחון באופן שוטף ולהעריך את ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים בפעילות המרכז הרפואי ולפעול לצמצום השפעותיו הסביבתיות.
 • למזער סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה על ידי תכנון מתאים של תהליכים ופעילויות תוך נקיטת פעולות מונעות נדרשות.
 • לשתף פעולה עם עובדי המרכז הרפואי, קבלנים ומחזיקי עניין אחרים, במטרה לקדם נושאי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • להגביר את המודעות לנושאים בטיחותיים, בריאותיים וסביבתיים בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ובעלי עניין נוספים.

  מדיניות זו תהיה זמינה לציבור כחלק ממחויבותנו לניהול מערכת הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה  באופן שקוף ופתוח.

 

ד"ר שי בריל
מנהל המרכז הרפואי