זימון תורים
זימון תורים

במרכז רפואי העמק פועלת יחידה לזימון תורים, האחראית לזימון לקוחות המרכז הרפואי לקבלת שירות במסגרת המערך האמבולטורי ולניתוחים

בהתאם ליעודה מחולקת היחידה לשני אגפים: אגף ניתוחים ואגף אמבולטורי.

אגף ניתוחי

מזכירות רפואיות בכירות, מרכזות את כל ההזמנות לניתוחים מן המרפאות המקצועיות בקהילה ובבית החולים (לאחר שנקבע על ידי הרופא המקצועי שיש צורך בניתוח) וקובעות מועד לניתוח על פי הנחיות המחלקות המנתחות .
משנקבע המועד דואגות מזכירות היחידה להודיע ללקוח בצירוף כל המידע הנחוץ והקשור להגעתו לבית החולים.


טלפון האגף לזימון תורים לניתוחים: 6494444 - 04

שעות העבודה: 16:00-8:00

 

אגף אמבולטורי

באגף האמבולטורי מוזמנים ונקבעים מועדים לכלל המרפאות היחידות והבדיקות האמבולטוריות אשר במרכז רפואי העמק.

לכל מרפאה/מכון/בדיקה ישנו קוד (רשימת מרפאות/מכונים/בדיקות וקודים נמצאת בכל מרפאות הקהילה באזור המגורים ואצל הרופאים המטפלים).

על החולה/רופא מטפל, להתקשר למוקד האמבולטורי לציין את הקוד הייחודי למרפאה/מכון או בדיקה הנדרשת, ותוך תיאום עמו יקבע מועד הביקור, וכל המידע הנחוץ ללקוח בביקור זה.


על מנת לקבוע תור למרפאות מקצועיות כמו: עיניים, א.א.ג, נשים, אורטופדית, חייבים להצטייד במכתב הפניה מרופא מקצועי.


טלפון לזימון תורים באגף האמבולטורי: 04-6495000

שעות עבודה: 16:00-8:00

כבדי שמיעה וחרשים המבקשים לקבוע תור בבית החולים מתבקשים להעביר את ההפניה למייל: kril_mi@clalit.org.il. תשובה תישלח למייל ממנו נשלחה הפניה

הצעות לשיפור  |  מדיניות סביבתית  |  תנאי שימוש והגנת מידע
המרכז הרפואי העמק: שדרות יצחק רבין 21, עפולה 1834111, טלפון 04-6494000