ועדת הלסינקי
ועדת הלסינקי

ועדת הלסינקי המוסדית, המשותפת למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ולמרכז בריאות הנפש באר־שבע, פועלת על־פי הנחיות נוהל משרד הבריאות והוראות הנוהל ההרמוני הבין־לאומי העדכני להליכים קליניים נאותים (ICH-GCP)

יו"ר הוועדה: פרופ' רלי הרשקוביץ, טל'   ReliH@clalit.org.il , 08-6244214
רכזת הוועדה: אילנה זהבי, טל' 08-6244543
IlanaDa@clalit.org.il

ועדת הלסינקי בסורוקה, מתכנסת אחת לחודש ודנה בבקשות אשר מתקבלות במשרד הוועדה עד לשבועיים לפני מועד הישיבה ולאחר שרכזת הוועדה בדקה שמולאו כל הדרישות והבקשה תקינה.      

 

 

 

 

 

עבודת מחקר במקרוסקופרופאים וחוקרים של המרכז הרפואי סורוקה ושל המרכז לבריאות הנפש באר־שבע, רשאים להגיש בקשות לוועדה. הוועדה פועלת על סמך נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ”א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי. הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני־אדם ובהצעות מחקר שאינן ניסוים רפואיים בבני־אדם. 

הגשת בקשה לוועדת הלסינקי לאישור ניסוי רפואי בני־אדם תעשה רק על־ידי רופא מורשה (M.D) או על־ידי רופא שיניים מורשה (DMD).

את הבקשה יש להגיש  לוועדה בארבע עשר (14) עותקים - 4 עותקים מלאים ועוד 10 עותקים חלקיים הכוללים את טופס הבקשה לאישור הניסוי (טופס 1), טופס ההסכמה וכל מסמך אחר שנמסר למטופל במחקר.

הגשת בקשה לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני־אדם תתבצע על־ידי חוקר בעל תואר שני לפחות (אם אינו MD או DMD). את הבקשה יש להגיש לתת־הוועדה בחמישה עותקים.

כאשר הבקשה לאישור ניסוי היא ביוזמת חברה מסחרית יש צורך בתשלום בעבור דמי שרות וטיפול בבקשה דמי השרות והטיפול נגבים מראש ואינם תלויים בהחלטות הוועדה מתחיבת.
פרטים נוספים בדף ניהול כספי מחקר

 

קישורים:    

 

 

 

תנאי שימוש והגנת מידע  |  מידע שימושי  |  צור קשר
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה: שדרות רגר, ת"ד 151, באר שבע 84101 | טלפון 08-6400111